Podczas konferencji prasowej w Katowicach, towarzyszącej Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu, prezes UOKiK powiedziała, że kilka dni temu Urząd dostał obszerne zestawy materiałów w tej sprawie do producentów cukru. Chodzi o cztery firmy zrzeszone w Związku Producentów Cukru w Polsce.

- Nie prosimy o odpowiedź na pytanie: "Czy państwo zawarliście porozumienie, czy też nie", tylko to są obszerne, bardzo ekonomiczne ankiety. Teraz te dane są, mówiąc kolokwialnie, w obróbce - wyjaśniła Krasnodębska-Tomkiel.

- Myślę, że w ciągu kilku tygodni będziemy mieli pierwsze wyniki tego postępowania wyjaśniającego - to znaczy podejmiemy decyzję odnośnie tego, czy stawiamy zarzuty, czy też nie - dodała prezes UOKiK.

W lutym i w marcu cukier w sklepach znacząco podrożał, osiągając w niektórych placówkach cenę nawet 7 zł za kg; klienci z obawy o to, że ceny będą jeszcze wyższe, kupowali na zapas. Wysokie ceny cukru na krajowym rynku zostały wywołane m.in. przez znaczne wzrosty jego cen na giełdach światowych, które - jak oceniają eksperci - spowodowane były przez mniejszą podaż tego surowca z powodu klęsk żywiołowych, zwiększone zapotrzebowanie, a także przez spekulacje giełdowe.