PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Upadłość Bielmleku tylko „na niby”?

Upadłość Bielmleku tylko „na niby”?
Gdzie podział się majątek Bielmleku? fot. czytelnik Farmera

Autor:

Dodano:

Tagi:

Spółdzielcy „Bielmleku” nie dają się przestraszyć. Wystosowali pisma, w których wskazują, że żądanie od nich udziałów w celu spłaty długów „Bielmleku” – czym są straszeni – nie jest realne. Wątpliwa wydaje się też być możliwość utrzymania postanowienia sądu o upadłości spółdzielni.Syndyk grozi, że długi „Bielmleku” będzie spłacał z udziałów rolników. I – co ciekawe – wie, że udziały te wynoszą 50.000 zł, a nie 100 tys. zł, jak podobno podawał zarząd, występując o kredyty.

Syndyk Józef Gliński nie ma jednak wątpliwości – jak nas poinformował, wysokość udziałów to 50 tys. zł. Została ustalona uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK z dn. 1.10.2019r. Pytany, kiedy rolnicy będą spłacać długi tej spółdzielni i kiedy otrzymają swoje należności, syndyk Józef Gliński wyjaśnia: „Wezwania do wpłacenia brakującej części udziału będą wysyłane do członków spółdzielni  po ustaleniu konkretnych kwot. Prawdopodobnie po 8 kwietnia 2021r. Należności rolników za mleko wg przepisów pr. upadłościowego zaliczone są do I kategorii zaspokojenia (art. 342 ust. 1 pkt 1 p.u.). Spłata wierzytelności uzależniona jest od  zgromadzonych funduszy masy upadłości. W przypadku Bielmleku pierwszeństwo będą mieli wierzyciele posiadający zabezpieczenie na majątku upadłego (hipoteki, zastaw). Praktycznie cały majątek jest zabezpieczony. Dopiero po zaspokojeniu wierzycieli posiadających zabezpieczenia, jeżeli pozostanie nadwyżka, zasili ona fundusze masy upadłości przeznaczone dla pozostałych wierzycieli.”

Niestety syndyk Józef Gliński nie wie jednak najważniejszego: tego, jaka jest wartość majątku spółdzielni.

„Wycena majątku przez biegłych sądowych jest w trakcie. W związku z tym, w tej chwili nie jestem w stanie podać wartości”  - wyjaśnia. Przypomnijmy, że wartość majątku spółdzielni była też poza sferą zainteresowania Aliny Sobolewskiej, zarządcy wcześniej powołanej przez sąd do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Bielmleku. W ramach sanacji (dziwne, że i restrukturyzacja, i upadłość Bielmleku sprowadza się do sprzedaży jego majątku) 140 mln zł spodziewano się uzyskać ze sprzedaży majątku – a do spłaty długów brakowało 106 mln zł. I to wszystko w firmie, która wybudowała ze wsparciem państwa proszkarnię, wartą ponad 116 mln zł.

- Skąd taka wycena? Biegły rzeczoznawca wycenił – mówiła nam w grudniu ub. r. Alina Sobolewska. A że sama proszkarnia miała być warta 116 milionów? – Ja mam wycenę na taką kwotę. Zleciłam ją biegłemu rzeczoznawcy. Nie mam powodu wątpić, żeby ta wycena była nierzetelna - mówiła.

Więcej:

Gdzie podział się majątek Bielmleku?

Kilka śledztw prowadzonych w związku ze spółdzielnią też nie doprowadziło do prześwietlenia finansów spółdzielni. Tymczasem pytanie, gdzie podział się majątek spółdzielni zaczyna wybrzmiewać coraz głośniej – i to pomimo zastraszania spółdzielców. Miejscowa prasa przypomina o powiązaniach i przemianowaniach oraz roszadach między spółkami Mlekovita – Bielmlek, Trans-Ser (dzisiaj wierzyciel Bielmleku), wreszcie przemianowaniu na Polskie Domy Towarowe. Na linii Mlekovita/Bielmlek/Polskie Domy Towarowe działo się wiele. Czy ktoś prześledzi, ile majątku Bielmleku jest dziś w tych spółkach, a ile z nich ma Bielmlek?

Więcej:

SM Bielmlek to nie tylko mleczarnia

Tymczasem udziałowcy spółdzielni nie dają się przestraszyć zapowiedziami żądania od nich spłaty długów spółdzielni. Wystosowali pisma do wierzycieli i do syndyka masy upadłościowej.

Otrzymaliśmy je od Moniki Łęczyckiej, którą wykreślono z listy członków spółdzielni w lutym 2020, ale do dziś nie otrzymała udziałów i zapłaty za mleko.

Rolnicy pytają syndyka, dlaczego „nie informuje spółdzielców o tym, że egzekwowanie należności powinno być poparte decyzją sądu. Sądzimy,  że warto przypomnieć, iż wiedza Sądu o tym, iż wszelkie ustalenia Rady Nadzorczej co do zmian w statucie odnośnie wysokości udziałów, brak konsultacji z rolnikami w sprawach zaciągania tak ogromnych kredytów wpłynie na to, iż z dużym prawdopodobieństwem roszczenie nie zostanie zaakceptowane przez Sąd. Wyliczenie indywidualne dokładnej kwoty to miesiące uzgodnień i praca  20 księgowych przez okres 6 miesięcy a brak dokumentacji księgowej to brak podstaw do wezwania o wyrównanie kapitału. Sprawa w Sądzie to okres do pięciu lat do ostatecznego nakazu i komornika, a opłata wynosi 5%.

Czy posiada pan środki na utrzymanie Spółdzielni w niepogorszonym stanie oraz na opłaty sądowe oraz koszty komornika?( będą to bardzo wysokie koszty). Czy Rada wierzycieli zaakceptowała Pana plan działania? Kiedy Rada Wierzycieli ukonstytuuje się?

Nie musimy panu przypominać o tym, iż windykacja dzieli się na polubowną oraz sądową. Nie wiemy, czy celowo, czy nieświadomie zrezygnował pan z poinformowania rolników, że nie mają obowiązku zapłaty po tym, jak otrzymają od Pana wezwania do zapłaty. Nie poinformował Pan spółdzielców o tym, że odmowa polubownego załatwienia sprawy nie skutkuje (pisząc kolokwialnie) nasłaniem komornika( zdaje Pan sobie sprawę, że komornika spółdzielcy boją się najbardziej, komornika o jakich głośno było w wielu sprawach)a jedynie przejściem do windykacji sądowej. A potem dopiero windykacja komornicza, podkomornicza lub windykacja karna. Pana sumieniu pozostawiamy ocenę, czy mija pan się z prawdą celowo, czy jest to nieświadome działanie mające jednak na celu manipulację rolnikami, którzy i tak żyją w ogromnym napięciu. Całokształt wygląda na zastraszanie a nie prawne działanie.

Zwracamy się do Pana z postulatem, prośbą aby do wezwań o zapłatę dodawał pan, w formie pouczenia czy informacji to o czym napisałam wyżej. My rolnicy przez wiele lat nie byliśmy świadomi tego, jakie przysługują nam prawa. Pan zobligowany jest do przestrzegania postanowień sądu ale w obliczu tego, jakie okoliczności towarzyszą upadłości Spółdzielni Bielmlek pana moralnym obowiązkiem jest przekazanie informacji tak aby dawały jasny i pełny przekaz, pomijanie tych informacji, które pozwolą nam zyskać cenny czas jest wygodne dla pana jako wykonawcy postanowień sądu, nie jest jednak do końca uczciwe.”

Natomiast wierzycielom rolnicy wskazują, że w sytuacji Bielmleku „zachodzi podstawa do stwierdzenia nieważności decyzji o wszczęciu upadłości. Począwszy od lutego 2020 roku decyzją właściwych organów w SM Bielmlek wykreśleni zostali wszyscy członkowie Spółdzielni. Oznacza to, że Spółdzielnia Mleczarska Bielmlek z mocy prawa znalazła się w stanie likwidacji, a dalej najprawdopodobniej postępowanie sanacyjne obarczone było wada prawną, która również mogła skutkować nieważnością. Rada Nadzorcza była manipulowana przez Zarząd. Bardzo rzadkie spotkania bazowały na oświadczeniach Zarządu o dobrej sytuacji SM Bielmlek. Radzie Nadzorczej przedstawiane były nieprawdziwe dane. Posiadała ona informacje o księgowaniach wpływów ze sprzedaży mleka w proszku bez ujęć kosztowych za surowce. Ponieważ mleko w proszku nie było fizycznie w magazynie powodowało przychód bez kosztów. Równolegle wyniki finansowe były na plusie chociaż program księgowy generował wyniki finansowe na minusie w kwocie około 60 ml złotych - o czym Rada Nadzorcza dowiedziała się w 2021 roku. Zarząd wielokrotnie( na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, na posiedzeniu Sądu w sprawie unieważnienia udziału) sugerował, ze wszelkie decyzje podejmowała Rada Nadzorcza a zarząd nie miał o niczym pojęcia.                        

Zarząd nie informował Rady Nadzorczej o uzyskaniu finansów bez towarów które powinny znajdować się w magazynie. Stan magazynowy wysyłał potwierdzenia istnienia mleka w proszku, a w rzeczywistości tego produktu nie było. Inaczej mówiąc dopuszczano się fałszowania dokumentów księgowych. Rada Nadzorcza nie posiadała bilansów, nie wiedziała o nieprawidłowościach w raportach księgowych. Otrzymywała zapewnienia o prawidłowym funkcjonowaniu SM Bielmlek i dobrych wynikach finansowych. W ocenie społeczności związanej bezpośrednio ze Spółdzielnią Bielmlek doszło do licznych nieprawidłowości w związku z podejmowanymi decyzjami zarówno finansowymi, ekonomicznymi jak też gospodarczymi. Nieprawidłowości również dotyczą wewnętrznego funkcjonowania Spółdzielni, jej organów, braku audytów ze strony wierzycieli oraz niewłaściwego zarządzania spółdzielnią.”

Niestety – Sąd Rejonowy w Białymstoku nie zdołał nam dziś wyjaśnić, do kiedy można zaskarżyć postanowienie o upadłości. Jak podano, nie sporządzono jeszcze uzasadnienia do tego postanowienia.

Komu więc zależy na straszeniu rolników?

Tym bardziej trzeba więc podkreślić, że nie wszyscy rolnicy ulegli sugestii możliwości zaorania terenu spółdzielni i konieczności zwrotu jej długów z ich własności…

Oba pisma w załącznikach.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (22)

 • jas 2021-04-02 18:43:39
  należy zbadać sprzedaz nieruchomosci należących do spółdzielni z okresu ostatnich 10 lat , oraz zakup z jakich srodków i za czyja zgoda na budowe domów mieszkalnych na terenie spóldzielni z pózniejszym odstapieniem zarządowi i poplecznikom
  • Rysio 2021-04-02 21:45:28
   POPIERAM taki wniosek ponadto na poczet zadłużenia wobec rolników ,którzy nie za mleko i udziałów a byli do spółdzielni nie wpuszczani należy zabezpieczyć majątki; poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej imiennie oaz firm badających corocznie bilans oraz związku rewizyjnego przeprowadzającego tzw lustrację Spółdzielcza, którzy doprowadzili w imieniu spółdzielni i jej członków do patologii i jej upadłości. Do tej grupy należy zaliczyc grono prawników nierzetelnych, którzy za pieniądze wypaczyli etykę zawodu prawniczego.
 • Rada wierzycieli, a obowiązki sądu (tydzień na powołanie rady) 2021-04-01 14:51:03
  Może Ci Rolnicy , wystąpią do prawnika powiatowej izby rolniczej o pomoc prawną. Prawo upadłościowe jest jak budowa cepa , tylko trzeba tę budowę znać (dzierżak, kapica, bijak ). Art. 201. [Rada wierzycieli] 1. Radę wierzycieli ustanawia oraz powołuje i odwołuje jej członków sędzia-komisarz z urzędu, o ile uzna to za potrzebne, albo na wniosek. 2. Sędzia-komisarz niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia, ustanawia radę wierzycieli na wniosek upadłego, co najmniej trzech wierzycieli lub wierzyciela albo wierzycieli mających łącznie co najmniej piątą część sumy wierzytelności z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 116 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz wierzycieli, którzy nabyli wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości, chyba że przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez wierzyciela długu, za który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, ze stosunku prawnego powstałego przed ogłoszeniem upadłości, albo nabycie wierzytelności nastąpiło po obwieszczeniu w Rejestrze informacji o trybie i miejscu sprzedaży wierzytelności, a zbycie nastąpiło na rzecz nabywcy, który zaoferował najwyższą kwotę. 3. Do czasu zatwierdzenia listy wierzytelności uprawnienia wierzycieli w sprawach dotyczących rady wierzycieli ustala się na podstawie: 1) spisu wierzycieli załączonego przez dłużnika do wniosku o ogłoszenie upadłości; 2) spisu wierzytelności bezspornych przedstawionego na żądanie sędziego-komisarza przez syndyka, sporządzonego w oparciu o księgi rachunkowe i inne dokumenty upadłego; 3) przedłożonych przez wierzycieli tytułów egzekucyjnych; 4) spisu wierzytelności sporządzonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Art. 202. [Skład rady wierzycieli]
 • Społdzielca 2021-04-01 11:57:29
  Mam bardzo ważne pytanie.Czy ktoś może odpowiedzieć wiarygodnie kto robił lustracje i bilanse?
  • Darek 2021-04-01 20:48:09
   Ostatnią lustrację przeprowadzal jakiś Tadeusz z Krajowego Związku ,który podobno dociąga 80 lati i byl kiedyś prezesem mleczarnie Łukowie i tam go wywalono bo robił to samo co nasz Romanczuk udających inżynierów. A poprzednio to młody lustrator który nie miał pojęcia o Spółdzielni . Przecież to wszystko fikcja i służyła prezezom a o biegłych rewidentach babć i leśnych dziadków to układ z Senatorem za kasę..
   • Mati 2021-04-01 23:57:54
    Darek, skąd ty takie info masz :)
   • Mati 2021-04-02 00:15:26
    Pytam bo oprócz jedej historii (czyli Tadeusza-tak było) to wyssane z palca sprawy. Akurat znam to środowisko audytirskie.Tadeusz chyba nigdy tam nie był. Może w latach dawniejszych. Ale jest taki gość w KZSM I w ostatnim TPR widać go nawet w relacji z Mlekovity. Faktycznie on z 80 lat może mieć. Ostatnią lustracje robił właśnie młody gość, który pracuje z dużymi firmami jak Danone i Piatnica, biegły sądowy i doktorant na Uni Gdańskim (coś związanego z stabilnością finansową mleczarni). Dużo też publikuje w Poradniku Rolniczym i jakiejś finansowejprasie. Jego chyba wywalili z tego związku. A Tadeusz z Łukowa dalej robi lustracje.
   • Mati 2021-04-02 00:19:01
    Biegli to Buchalteria, wcześniej Pan Waligóra, którego raportu do dziś nie złożono o w sądzie (cis pisak ze majątek się nie zgadza) a czeniej to jakaś babcia jeszcze sporo starsza niż ten Tadeusz
 • Darek, 2021-03-31 22:32:48
  Sprawa była prosta , były coroczne badania sprawozdań finansowych wykonywane dla udziałowców rolników i kontrahentów i banków i trzeba się wrócić do roku 2012 i do roku 2020 zarządac wszystkich dokumentów z badań za poszczególne lata co się działo z majątkiem i kasą i za jaką kasę biegły rewident nie składał do badań zastrzeżeń i zarządac odszkodowania od biegłych rewidentów to samo dotyczy lustracjii spółdzielczej która za ostatnie lata była robiona na zamówienie Senatora i pod prezesa a nie dla spółdzielców tbo fikcja opart na wirtualnych mrzonkach. Kogo intres reprezentowały podmioty kontrolujące , napewno nie spółdzielni i jej udziałowców rolników.
  • Art 2021-03-31 23:04:29
   Kilka badań sprawozdań wskazywało na nieprawidłowości. Lustracja spółdzielcza też. Była wręcz druzgocącą. Akurat dysponuje tymi dokumentami.
   • Krzysztof 2021-04-01 00:39:12
    Ostatnia lustracja była druzgocącą tylko że jak Spółdzielnia upadała a wcześniej 2012r jak Ruszczyc protestował to przyjeżdżali i bronili to samo biegły rewident .. Choroba patologiczna Senatora rozpoczęła się właśnie w 2012r a nie na koniec teraz nie ma winnych wszyscy się wybielają a a choroba ekonomiczna właśnie trwała już parę lat i wszyscy przytakiwała nieudaczników w rządzeniu spółdzielnią i jej spółkami .
   • Krzysztof 2021-04-01 00:58:58
    Mieć można tylko nic z niego nie wynika oprócz słownej krytyki upadający ego. Dalej członkowie nie wiedzą ile mają majątku gdzie i u kogo, i gdzie przez ostatnie lata był sprawdziany majątek i kasę. Dlaczego Zarząd nie zwoływał zebrań Rejonowych członków dlaczego rada nie byla wybierana i zastępowała corocznie walne zebrania wchodząc w jego buty , wszystkie uchwały y walnego i rady były preparowane i dlaczego wcześniej nikt z kontrolujących nie reagował a Teraz dostawców mleka najlepiej obciążyć długami kiepski z Ciebie chłopie analityk i ekonomista tak jak senator też ekonomista z uczelni za kasę
   • Mart 2021-04-01 17:12:01
    Ostatnia tak. Tylko prezes przed sądem nawet zatajał dokumenty. Wcześniejsze to cholera wie co tam się działo. Biegła która badała finanse to ponad 80 lat juz miała. Podpis i do domu. Z tą lustracja to ciekawa sprawa. Poznałem tego gościa i on ryje tam już z rolnikami w tej sprawie grubo rok. Duzo im pomógł. Lustracje robił KZSM a lustrujący po jakiejś scesji z tytułu Bielmleku się ze związku ewakuował - widać wg szefostwa miało być inaczej niż wyszło
   • Spódzielca 2021-04-01 23:59:24
    Art ktorobił lustracje i bilans?
   • Mart 2021-04-02 00:26:43
    Mati już Ci odpowiedział :)
   • Art 2021-04-02 01:04:26
    Krzysztof a co tam miało upadać w 2012 roku ? Wg dokumentów to mleczarnia niewiele tam nie miała. Szaleństwo to zalążek w tych latach może jakiś i miało ale czadu to zaczęto dawać w 2016. Spółdzielca szkoda że kontaktów wymienić nie można
   • Monika 2021-04-08 11:18:00
    Dodam od siebie, aby wyjaśnić że wnioski z lustracji były druzgocące ale...ktoś w komentarzach zarzucał że były nierzetelne. Napiszę tak. Były rzetelne i dlatego nigdy nie ujrzały światła dziennego. W KRS na serwer nie wrzucono opinii o sprawozdaniu finansowym tylko informację dodatkową. Do sądu w odpowiedzi na pozew o unieważnienie wykości udziału zostały zatajone ważne dowody( nieodzowne części protokołu lustracji). Co to oznacza- że lustratorzy niekompetentni czy Zarząd spółdzielni zataił te ważne wnioski?
  • Radny 2021-04-02 18:01:54
   Lustracje firmował i nadzorował krajowy związek rewizyjny spółdzielni mleczarskich i to on ponosi odpowiedzialność za nie zgłoszenie do prokuratury nielegalności , niegospodarności działań organów Bielmleku
   • Art 2021-04-02 19:44:51
    A co jeśli lustracja była zlecona wprost przez prokuratora a ustalenia zanim do radnego trafiały do PK :) Nie pochwalił się Prezes Panie radny :)
   • Art 2021-04-02 19:48:45
    No to kto ponosi odpowiedzialność: białostocki prokurator, CBA, rada, prezes czy KZSM ??? Bielmlek to ciekawa historia ;)
   • Art 2021-04-02 20:05:17
    I nie to, że bronię KZSM :) Nawet go nie lubię :) Ale tam cyrków a cyrków było w tym Bielsku :) I to ładnych kilka lat. Nie ma niewinnego w tej firmie :) A Rada i Prezes na czele ;)
 • Mikołaj 2021-03-31 20:19:31
  Prosta sprawa - kasę ktoś wyprowadził już dawno i dobrze ulokował a teraz robią z rolników frajerów niech doją krowy spłacają długi !!!!!!

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.117.38
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.