Przypomnijmy: chodzi o 35 mln zł podatku VAT, który ARRTrans, spółka zależna od Elewarru, musiała zwrócić. Sytuacja ta doprowadziła do upadłości spółki.

Więcej: Kto kręcił karuzelą VAT-owską w Elewarrze?

W związku z tą sytuacją zaistniało podejrzenie popełnienia przestępstw:

1) z art. 296 par. 3 kk poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez Zarząd TDM ARRTRANS S.A. w okresie od 10.2012r. do 02.2015r. i wyrządzenia spółce szkody znacznych rozmiarów, tj. w kwocie 35 223 552,00 zł. (nienależnie pobrany zwrot podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, podejrzenie udziału w tzw. „karuzeli podatkowej”);

2) z art. 76 par. 1 kks w zw. z art. 56 par. 1 kks poprzez wyłudzenie na szkodę Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie 35 223 552,00 zł. przedkładanie nierzetelnych, niezgodnych ze stanem rzeczywistym deklaracji VAT-7;

3) z art. 296 par. 1 kk poprzez wyrządzenie spółce w okresie od 01.2009r. do 12.2009r. przez Zarząd TDM ARRTRANS S.A. szkody w wyniku dokonania szeregu niegospodarnych transakcji;

4) z art. 276 kk poprzez usunięcie przez główną księgową TDM ARRTRANS S.A. części dokumentów z akt pracowniczych, którymi nie miała prawa rozporządzać;

5) z art. 271 par. 1 kk i art. 273 kk poprzez wystawianie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, poświadczających nieprawdę zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy;

6) z art. 231 par. 1 kk poprzez niedopełnienie obowiązków przez lekarzy orzeczników ZUS kontrolujących na wniosek spółki zasadność zwolnień pracowników.

Początek śledztwa nie był łatwy.

Najpierw  postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017r. Prokuratura Regionalna w Łodzi odmówiła wszczęcia śledztwa w całości. Na skutek zażalenia TDM ARRTRANS S.A. 8 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w punkcie 2), tj. dotyczącym czynu z art. 76 par. 1 kks w zw. z art. 56 par. 1 kks poprzez wyłudzenie na szkodę Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie 35 223 552,00 zł., przedkładanie nierzetelnych, niezgodnych ze stanem rzeczywistym deklaracji VAT-7 w okresie od 10.2012r. do 02.2015r. (podejrzenie udziału w tzw. „karuzeli podatkowej”) i w tym zakresie przekazał do dalszego prowadzenia Prokuraturze Regionalnej w Łodzi. Postanowieniem z dn. 14 kwietnia 2017r. Prokuratura Regionalna w Łodzi wszczęła śledztwo w sprawie mającego miejsce w okresie od 10.2012r. do 02.2015r. udziału spółki TDM ARRTRANS S.A.w tzw. "karuzelach podatkowych" i wyłudzania w ten sposób od Skarbu Państwa nienależnych zwrotów podatku VAT, tj. o czyn z art. 76 par. 1 kks.

Jak dowiadujemy się w łódzkiej prokuraturze, śledztwo w tej sprawie jest w toku, a w 45 tomach wątku głównego (nie licząc materiału źródłowego w postaci dokumentacji księgowej ww. firmy), zabrano "bogaty materiał dowodowy", dotyczący funkcjonowania TDM ARRTRANS.

W szczególności:

- przesłuchano pracowników firmy oraz osoby prowadzące szkolenia,

- przesłuchano w charakterze świadków osoby reprezentujące kontrahentów TDM ARRTRANS – dostawców towaru oraz firm transportowych, które współpracowały z TDM ARRTRANS,

- zapoznano się z materiałami szeregu innych postepowań przygotowawczych oraz podatkowych, mogących mieć związek z niniejszym śledztwem,

- sporządzono Europejskie Nakazy Dochodzeniowe adresowane do Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej,

- zlecono przeprowadzenie analizy kryminalnej.

Jak informuje prokuratura, z „dokonanych ustaleń wynika, iż doszło do zwrotu na rzecz TDM Arrtrans nadpłaty podatku VAT naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług wielkiej wartości w łącznej kwocie 31.802.690 złotych oraz narażenia do nienależnego zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług w wielkiej wartości w łącznej kwocie 3.420.862 złotych.

Prowadzone czynności zmierzają do ustalenia czy, mimo takich decyzji, istnieją podstawy do przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstw karno-skarbowych.”

Tyle prokuratura, od trzech lat powiadomiona o przestępstwie. Nikomu nie przedstawiono zarzutów, a postępowanie prowadzone jest "w sprawie". Czy „sprawa” dojrzeje do postawienia zarzutów, czy też raczej rozejdzie się po… 45 tomach mozolnie zgromadzonych akt, dotyczących jednego tylko zarzutu – wybranego spośród 6 wskazywanych na początku? Będziemy się dowiadywać o postępach śledztwa.