Projekt jest inicjatywą Senatu. Senatorowie przyjęli go na czwartkowym posiedzeniu i zdecydowali o przesłaniu go do dalszych prac w Sejmie.

Projekt ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2007 r. Przepisy ustawy o VAT zaskarżył do Trybunału zakład zajmujący się przetwórstwem owoców i warzyw. Zakład ten kupił produkty rolne od rolnika ryczałtowego, płacąc w formie przelewów bankowych. Jednak na mocy zaskarżonych przepisów nie miał prawa do odliczenia VAT-u, ponieważ była to przedpłata, dokonana jeszcze przed wystawieniem faktury.

Trybunał nakazał zmianę przepisów dyskryminujących firmy, które płaciły za produkty rolne jeszcze przed ich dostawą. Według TK, oznacza to gorsze traktowanie podatników dokonujących przedpłaty przed wystawieniem faktury VAT RR (na rzecz rolnika ryczałtowego), niż podatników płacących po wystawieniu takiej faktury.

Zakwestionowana przez Trybunał ustawa została zmieniona 1 maja 2004 r., jednak - jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy - przepisy te pozostają w porządku prawnym.

Projekt ma umożliwić nabywcom produktów rolnych podawanie danych identyfikujących dokument, stwierdzający zapłatę za produkty na fakturze ich zakupu.

Źródło: PAP