W 2019 r. utrzymała się tendencja wzrostowa cen ziemi w obrocie prywatnym. Przeciętna cena gruntów ornych wzrosła o 6,4% do 47,2 tys. zł za hektar – podał GUS.

Najwyższe tempo wzrostu cen gruntów za 1 ha wykazały ceny łąk zaklasyfikowanych jako słabe – cena wzrosła z 23,2 tys. zł do 25,4 tys. zł i gruntów ornych słabych (piaszczystych), które podrożały z 31,7 tys. zł do 34,6 tys. zł (o ponad 9%).

Wzrost cen 1 ha gruntów ornych należących do klasy średniej (żytnio-ziemniaczanych) – 48,7 tys. zł i dobrych (pszenno-buraczanych) – 58,3 tys. zł wynosił w skali roku odpowiednio 6,8% i 5,0%. Najmniejszy wzrost wykazały ceny łąk zaklasyfikowanych jako dobre – wzrosły o blisko 3% do 31,2 tys. zł za 1 ha wobec 30,3 tys. zł przed rokiem.

To kolejny rok ze wzrostem cen ziemi.

Tendencja taka dotyczy też gruntów ZWRSP – w latach 1992-2018 cena gruntów rolnych ZWRSP wzrosła ponad 50-krotnie, od 500 zł za ha w 1992 r. do ponad 32 tys. zł za ha w 2016 r. Po ograniczeniu sprzedaży w 2017 r. cena gruntów rolnych ZWRSP w porównaniu do 2016 r. spadła w 2018 r. o 15% ,do nieco ponad 26 tys. zł za ha.

W 2019 roku wyliczono ją na 30 tys. 998 zł za 1 ha.

Czytaj też:

KOWR: średnia cena gruntów rolnych w 2019 r. - ok. 31 tys. zł

Cena ziemi a Wspólna Polityka Rolna