Jak podaje GUS w publikacji „Rolnictwo 2019”, zasadniczym elementem produkcji towarowej decydującym o jej wielkości i zachodzących zmianach jest skup produktów rolnych.

W 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek wartości skupu produktów rolnych ogółem w cenach stałych o 6,0%. Wartościowo mniejszy niż przed rokiem był skup produktów roślinnych – o 8,5% w wyniku spadku skupu owoców (o ok. 13%), warzyw (o ok. 12%), ziemniaków (o ok.10%) oraz zbóż (o 7%).

Niższy pod względem wartości był również skup produktów zwierzęcych – o ok. 5% przy spadku skupu większości produktów pochodzenia zwierzęcego. Wzrost wartości skupionych produktów zwierzęcych wystąpił tylko w przypadku żywca drobiowego i mleka (odpowiednio o 3,5% i o 1,8%).

Po trzech latach systematycznego wzrostu, w 2019 roku odnotowano spadek wartości towarowej produkcji rolniczej w cenach stałych – ogółem o ok. 4%, w tym roślinnej – o ok. 5% i zwierzęcej o 3%.

Dla przykładu:

W 2019 r. produkcja żywca rzeźnego w wadze bitej ciepłej (wbc) zbilansowana eksportem i importem żywych zwierząt, przede wszystkim w wyniku niższej produkcji żywca wieprzowego (o 5,4%) oraz wołowego (o 1,1%) przy jednoczesnym wzroście produkcji żywca drobiowego (o 4,1%), kształtowała się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (99,9%) – podaje GUS.

Krajowa produkcja żywca wieprzowego w wadze poubojowej ciepłej (1866 tys. ton) w porównaniu z 2018 r. zmniejszyła się o 5,4%. Udział żywca wieprzowego (wyrażonego w kg wagi żywej) w ogólnej produkcji żywca rzeźnego stanowił 33,7% (wobec 35,6% w 2018 r.).

Czytaj też:

Następuje koncentracja produkcji, ale nie ziemi