I tak, w czerwcu za pszenicę płacono 81,26 zł/dt, tj. mniej niż przed miesiącem (o 0,4%), ale więcej o 6,5% niż w czerwcu ubiegłego roku.

Cena żyta wyniosła 61,37 zł/dt i była wyższa o 1,2% niż w maju br., natomiast w stosunku do czerwca 2019 r. niższa o 13,3%.

Za jęczmień płacono 68.69 zł/dt (o 0,8% mniej niż w maju i o 6% mniej niż rok temu), za pszenżyto 68,63 zł/dt (o 2,1% więcej niż w maju i 7,3% mniej niż w rok wcześniej), za owies 63,71 zł/dt (1% mniej niż w maju i 8,3% mniej niż rok temu), za kukurydzę 74,36 zł/dt (o 3,4% więcej niż w maju i o 2,8% więcej niż rok temu).

Za ziemniaki płacono w czerwcu średnio 81,11 zł/dt, tj. mniej zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i do analogicznego miesiąca roku ubiegłego odpowiednio: o 2,7% i o 16,6% .

Ceny żywca wołowego (6,27 zł/kg) wzrosły w omawianym okresie zarówno w skali miesiąca o 0,7%, jak i w skali roku - o 3,5%.

Ceny żywca wieprzowego ukształtowały się na poziomie 5,57 zł/kg i były wyższe w porównaniu z majem br., (o 4,8%), natomiast w porównaniu do czerwca 2019 r. spady o 3,6%.

Ceny drobiu rzeźnego (3,47 zł/kg) w skali miesiąca wzrosły o 4,8%, a w skali roku spadły o 11,1%.

W czerwcu 2020 r. za 1 hl mleka płacono 130,61 zł, tj. mniej zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i w porównaniu z czerwcem 2019 r., odpowiednio: o 0,2% i 1,1%.