W maju 2013 r. nieznacznie zmalał popyt na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa. Podrożały przede środki ochrony roślin.  Średnie ceny nawozów mineralnych  pozostały na poziomie miesiąca poprzedniego – oceniają eksperci IERiGŻ.

IERiGŻ w najnowszym biuletynie „Rynek rolny” ocenia, że w maju utrzymał się relatywnie wysoki popyt na nawozy mineralne, ale średnie ceny pozostały na poziomie miesiąca poprzedniego. Podrożały niektóre nawozy azotowe: mocznik o 1,0 proc., a saletra amonowa o 0,7 proc., ale saletrzak i saletra amonowa staniały o 1,0 proc.. Ceny nawozów fosforowych zostały obniżone o 0,3 proc., a polifoska o 0,9 proc., superfosfat prosty o 1,6 proc.

Ceny nawozów mineralnych w maju 2013 r. były średnio o 0,2 proc. wyższe niż przed rokiem, w tym mocznik podrożał o 3,9 proc., a superfosfat prosty o 3,0 proc. Potaniała natomiast sól potasowa (o 4,2 proc.) oraz fosforan amonu (o 1,1 proc.)

W kolejnych miesiącach 2013 r. ceny nawozów mineralnych pod wpływem okresowego spadku popytu powinny nieznacznie zmniejszyć się – uważają autorzy Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski.

Nieznacznie pogorszyły się relacje cen nawozów mineralnych do zbóż pod wpływem spadku cen pszenicy – odnotowują również. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć w maju br. 4,5 kg pszenicy, tj. o 0,1 kg więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 0,1 kg mniej niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 3,4 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (5,6 kg pszenicy).

Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej również pogorszyły się. Na zakup 1 dt NPK w maju 2013 r. należało przeznaczyć 83 kg żywca wieprzowego, o 2 kg więcej niż w miesiącu poprzednim i o 3 kg więcej niż przed rokiem.

Zmalały również ceny nawozów wapniowych (o 1,4 proc.). W maju br. były one jednak nadal o 4,3 proc. wyższe niż rok temu.

Stabilizacja popytu i presji podaży powodują spadek ceny nawozów mineralnych na światowych rynkach. Średnie obniżki cen nawozów w maju w porównaniu z kwietniem wyniosły 2,5 proc., w tym mocznik potaniał o 4,7 proc., fosforan amonu o 4,6 proc., a superfosfat potrójny o 2,8 proc. Sól potasowa podrożała jednak w tym czasie o 0,4 proc.

W ciągu 12 miesięcy ceny nawozów mineralnych w handlu światowym spadły o ponad 17 proc. Mocznik potaniał w tym czasie o 31 proc., sól potasowa o14 proc., superfosfat potrójny o 13 proc., a fosforan amonu o 12 proc. – podają eksperci IERiGŻ.