W opinii Andrzeja Gantnera z Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Marka Przeździaka ze Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych POLBISCO, konsumenci i przetwórcy w całej Unii przepłacili za cukier ok. 5 mld euro, a w Polsce ok. 500 mln euro, czyli ponad 2 mld złotych.

Użytkownicy cukru zawiązali w roku 2012 koalicję, której celem jest doprowadzenie do zapewnienia stabilnego zaopatrzenia w cukier zarówno konsumentów jak i przetwórców po cenach wynikających z wolnego rynku. W jej skład wchodzą organizacje reprezentujących branże przemysłu żywnościowego oraz konsumentów: Rada Krajowa Federacji Konsumentów, Polska Federacja Producentów Żywności, POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy".

W ubiegłym roku notowania cukru na światowych giełdach spadały. W Nowym Jorku surowiec ten w ciągu roku potaniał o 17 proc., a w Londynie o 15 proc. W UE natomiast, a w szczególności w Polsce, ceny cukru nadal są bardzo wysokie i to pomimo dużej produkcji w kampanii 2011/2012 oraz bardzo dobrych prognoz na rok gospodarczy 2012/2013.

- Uważamy za niezbędne z punktu widzenia interesów polskich konsumentów i konkurencyjności polskiej gospodarki uwolnienie rynku cukru poprzez zniesienie sztucznych ograniczeń produkcji od 2015 r., bo tylko takie rozwiązanie, proponowane również przez Komisję Europejską, może doprowadzić do poprawy i równowagi na rynku tego surowca - poinformowali w komunikacie przedstawiciele koalicji.

Ich zdaniem, utrzymywanie obecnego systemu jest wysoce szkodliwe zarówno dla użytkowników jak i polskiego cukrownictwa, którego potencjał produkcyjny jest znacząco wyższy od wyznaczonych urzędowo kwot.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ocenia, że produkcja cukru w bieżącym roku gospodarczym w naszym kraju wyniesie 1850-1900 tys. ton. Kwota produkcyjna dla Polski wynosi zaś 1 mln 400 tys. ton, czyli o 200 tys. ton za mało w stosunku do zapotrzebowania i aż o 500 tys. ton za mało w stosunku do możliwości produkcyjnych przemysłu cukrowniczego i polskiego rolnictwa - ocenili przedstawiciele branży cukierniczej.

- Sytuację, w której w sposób świadomy popiera się ograniczanie produkcji cukru celem uzyskania wysokich cen, uważamy za niedopuszczalną - powiedział Gantner.

Polski rząd opowiada się za utrzymaniem kwot produkcji cukru do 2020 r.