Natomiast w przedziale od 2 do 9,9 ha, w którym jest ok. połowy gospodarstw unijnych (w 2013 r. – 53 proc., w 2016 – 55 proc.) w Polsce znajduje się tylko 33 proc. ogółu gospodarstw.

Znacznie więcej mamy gospodarstw poniżej 2 ha: w 2013 – 43 proc. ogółu, w 2016 – 41 proc. To odsetek ok. dwa razy większy niż przeciętnie dla UE.

W ciągu lat 2013-2016 powierzchnia użytkowanych użytków rolnych zmniejszyła się w Polsce o 4 tys. ha, a w całej UE wzrost liczby ha uprawnych wyliczono na 4 mln ha.

Zarówno w Polsce, jak i w całej UE pomiędzy 2013 a 2016 r. spadła liczba gospodarstw. W Polsce w 2013 było 1,43 mln gospodarstw, a trzy lata później 1,41 mln.

Warto zauważyć, że już w 2018 r. liczba polskich gospodarstw wzrosła i wyniosła  znów 1 425 tys. tj. o 1,4 proc. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym – jak wyliczył GUS.

Więcej: W Polsce rośnie liczba gospodarstw

W UE z 10,84 mln pozostało 10,47 mln gospodarstw.

Polskie gospodarstwa stanowiły 13,47 proc. ogółu w UE.

Nawadnianych jest 0,92 proc. polskich gruntów (EUROSTAT rozumie jako nawadniane grunty, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy był poddane nawadnianiu co najmniej raz), to trzy razy więcej niż w 2013 r., choć wciąż niewiele.

W Polsce – inaczej niż w całej UE – spada odsetek użytków rolnych wykorzystywanych w ramach rolnictwa ekologicznego. W Polsce w 2013 r. było to 4,6 proc., tj. 0,67 mln ha, a w 2017 – zaledwie 3,41 proc., tj. 0,49 mln ha). W UE w 2013 r. 5,8 proc. (tj. 10,08 mln ha), a w 2017 – 7,03 proc. (12,41 mln ha).