Lista zwolnień od akcyzy - jak wynika z informacji Ministerstwa Finansów - jest szeroka, w związku z czym podatek nie powinien spowodować ani wzrostu cen energii elektrycznej, ani dodatkowego obciążenia odbiorców indywidualnych, opalających swoje domy węglem.

Gdy odbiorcą będzie gospodarstwo domowe - akcyzy nie będzie. Zwolnienie obejmuje również węgiel i koks wykorzystywany w rolnictwie, ogrodnictwie czy leśnictwie.