Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41 Rolnictwo określa sposób księgowania i  prezentację w sprawozdaniu finansowym oraz to, które działania muszą być ujawnione jako informacje na temat działalności rolniczej - w tym dotacje rządowych do aktywów biologicznych.

- Jest to zakres tematyczny nie ujęty dotąd w żadnym innym Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości – mówi prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska z Katedry Rachunkowości  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - Standard definiuje pojęcie działalności rolniczej, która  polega na zarządzaniu przez jednostkę gospodarczą biologiczną przemianą przeznaczonych na sprzedaż zwierząt hodowlanych bądź roślin uprawnych – określanych jako aktywa biologiczne – w produkty rolnicze lub w inne aktywa biologiczne.

- Regulacje standardu ograniczają się w zasadzie głównie do wskazań dotyczących wyceny wartości  w gospodarstwie bazującym na surowcach pochodzących z działalności rolnej - dodaje. - Nie należy się temu dziwić, gdyż ogólne zasady  ustalania przychodów i kosztów działalności rolnej nie różnią się od rozwiązań ogólnie stosowanych w innych typach firm w tym zakresie. Specyfiką rolną jest natomiast wycena zasobów materiałów, surowców, produktów i zbiorów. I temu zagadnieniu  głównie poświęcony jest standard. Ogólne zasady rachunkowości zawarte są w krajowej ustawie o rachunkowości i Krajowych Standardach Rachunkowości.

W nowoczesnych gospodarstwach rolnych nie sposób prowadzić firmy bez znajomości korzyści płynących z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych – doszli do wniosku pracownicy UE w Poznaniu i proponują studia podyplomowe rachunkowości gospodarstw rolnych, które jako pierwsze zostaną uruchomione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w październiku tego roku.