Według stanu na koniec 2019 r. funkcjonowało 7 881 bibliotek publicznych, w tym 5 272 filie biblioteczne. Biblioteki publiczne prowadziły 875 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 995 punktów bibliotecznych. W 2019 roku mamy 8,1 proc. mniej punktów bibliotecznych w stosunku do 2018 roku – wyliczył GUS.

W 2019 r. odnotowano prawie 6 mln czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 102,7 mln woluminów księgozbioru oraz 3,7 mln materiałów bibliotecznych stanowiących zbiory specjalne. W porównaniu z 2018 r. liczba czytelników wzrosła o 0,5%.

Najliczniejszą grupę czytelników bibliotek publicznych według kategorii wiekowych stanowiły osoby w wieku 25–44 lat (2,2 mln). Pod względem zajęcia, przeważającą grupę czytelników aktywnie wypożyczających stanowiły osoby pracujące (38,2% ogólnej liczby czytelników), a w dalszej kolejności osoby uczące się (36,8%).

Na 1 czytelnika przypadało 17,2 woluminów wypożyczeń księgozbioru. Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie wielkopolskim (19,7), najmniejszy – w województwie pomorskim (13,5).

Są województwa, w których więcej wypożyczeń jest na wsiach niż w miastach, chociaż – statystycznie – o 20 proc. więcej ludności Polski mieszka w miastach niż na wsi. Taka sytuacja jest w województwach: małopolskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim.

 

Wypożyczenia księgozbioru w woluminach na 1 czytelnika w bibliotekach publicznych w 2019 r.

wyp.jpg
wyp.jpg