CREA przeanalizowała sześć pozycji kosztów: nawozy, pasze, paliwo, nasiona i sadzonki, pestycydy i czynsz. Obliczenia oparte są na danych z Farm Accountancy Data Network (FADN). Jak stwierdził instytut, prezentując wyniki, wysokość dodatkowych kosztów zależy w dużej mierze od rodzaju produkcji w gospodarstwie.

Producenci pszenicy i ogrodnicy znaleźli się wśród sektorów najbardziej dotkniętych, odnotowując wzrost kosztów o 65–70 proc., następni byli producenci mleka, którzy doświadczyli średnio 57 proc. wzrostu wydatków. Wzrost kosztów ekstensywnej hodowli bydła jest nieco niższy.

Szacuje się, że w tym roku we wszystkich włoskich gospodarstwach można spodziewać się średnio o 54 proc. wyższych kosztów. Według szacunków CREA co dziesiąta firma nie będzie w stanie tego przetrwać. Ponadto 30 proc. firm może odnotować ujemny dochód netto. Przed obecnym kryzysem było ich 7 proc.