Wielkopolska Izba Rolnicza wydała negatywną opinię proponując stawkę 35,42 zł.

To oznacza, że jarocińscy rolnicy w przyszłym roku mogą zapłacić maksymalny wymiar podatku.

W krotoszyńskiej Radzie Miejskiej kolejny raz odżył spór między wsią a miastem.

Wysokość podatku rolnego obliczana jest na podstawie średniej ceny skupu kwintala żyta W tym roku obowiązuje uchwalona w 2007 r. stawka 40 zl za kwintal. Komisja społeczna zaproponowała jej podniesienie o 10 proc., tj. do 44 zł, a komisja budżetowo-gospodarcza o 5 proc. do 42 zł.

Platforma Obywatelska proponowała kwotę 53,71 zł. Warto przypomnieć, że 55,80 zł to kwota maksymalne dopuszczana przez Główny Urząd Statystyczny.

Źródło: Gazeta Jarocińska; Rzecz Krotoszyńska