- Czy wydzierżawienie ziemi na cel inny niż rolniczy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? – pyta czytelnik. - Wydzierżawiłem firmie prowadzącej poszukiwania gazu łupkowego część swoich gruntów rolnych. Kwoty które otrzymuję rocznie sięgają setek tys zł. Zastanawiam się, czy ten dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Uprzejmie wyjaśniam, że źródłem przychodu jest między innymi dzierżawa gospodarstwa rolnego na cele inne niż rolnicze – wyjaśniło Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych. - Zasada ta wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym poszukiwanie gazu łupkowego nie jest działalnością rolniczą, zatem dochód z dzierżawy gospodarstwa rolnego firmie zajmującej się tego rodzaju działalnością będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w powołanej wyżej ustawie.