W trzecim kwartale 2020 r. wartość wskaźnika koniunktury w rolnictwie IRG SGH (IRGAGR) wzrosła aż o 13,8 pkt, z nawiązką odrabiając stratę odniesioną w drugim kwartale (wówczas odnotowano spadek o 11,6 punktu).

Według badaczy, poprawa koniunktury jest skutkiem przede wszystkim polepszenia się nastrojów – wartość wskaźnika zaufania, jednej ze składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, zwiększyła się o 26,3 punktu.

Tak dużego, kwartalnego wzrostu wartości wskaźnika nastrojów nie zanotowano w całej wcześniejszej historii badania koniunktury w polskim rolnictwie  - podkreślają analitycy SGH. Największy dotąd, zanotowany w II kwartale 1999 r., wyniósł 16,1 pkt.  Zdaniem badaczy, bez wątpienia, tak jak załamanie się nastrojów w II kwartale, ich gwałtowna odnowa w kwartale bieżącym są skutkami wybuchu i dalszego rozwoju epidemii COVID-19. Odsetek gospodarstw rolnych, które jego perspektywy oceniły pozytywnie, jest obecnie ponad dwukrotnie większy niż w II kwartale br. i osiągnął poziom 27,9% bardzo bliski rekordowego.

W mniejszym stopniu do wzrostu wartości ogólnego wskaźnika koniunktury przyczyniło się zwiększenie się pieniężnych przychodów gospodarstw rolnych – wartość mierzącego je wskaźnika wzrosła o 7,6 pkt. Wzrost przychodów jest większy od spodziewanego przed kwartałem. W konsekwencji IRGAGR ponownie przebił wieloletnią średnią (-10 pkt), przyjmując wartość -4,6 pkt, i tym samym powrócił na ścieżkę długookresowego wzrostu.

Poprawa koniunktury jest powszechna. W największym stopniu odczuły ją gospodarstwa położone w makroregionie zachodnim, gospodarstwa małe, tj. o powierzchni do 7 ha, oraz duże, pow. 50 ha, a także gospodarstwa prowadzone przez osoby w wieku do 45 lat, z wykształceniem wyższym i gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin innych niż wieloletnie.

Poprawa koniunktury widoczna jest w każdym aspekcie działalności rolniczej – polepszyła się sytuacja finansowa gospodarstw rolnych (wzrost przychodów i oszczędności oraz spadek zadłużenia) i zwiększyły się wydatki na środki produkcji. Rozmachu nabrały zwłaszcza inwestycje, osiągając poziomy powyżej linii trendu. W ślad za tym rośnie skłonność do zaciągania kredytów na finansowanie produkcji rolnej - podkreślają analitycy IRG SGH.

Zgadzacie się Państwo z tą oceną? Dajcie znać w komentarzach.