Analityk prognozuje również, że polski eksport produktów rolnych i żywności w ujęciu wartościowym może wzrosnąć w bieżącym roku do 14,3-14,6 mld euro, czyli mniej więcej o 8-10 procent. Gdyby ta prognoza się sprawdziła, to byłaby to bardzo dobra informacja. Jednak prognoza ta obarczona jest dużą niepewnością. Ostateczny poziom eksportu będzie zależał od wielu czynników, które dziś trudno dokładnie przewidzieć.

Nie wiadomo, jak ostatecznie będzie kształtował się kurs walutowy. Jeśli polski złoty  nie będzie się szybko umacniał wobec euro i dolara amerykańskiego, to są duże szanse na wzrost eksportu. Duży pozytywny wpływ na eksport może mieć notowane ożywienie gospodarcze w Niemczech, ale również w innych krajach. Większej wartości eksportu sprzyjają również wysokie ceny żywności na rynkach światowych. Duży wpływ na wyniki eksportu będzie miał rozmiar tegorocznych zbiorów, szczególnie w przypadku owoców i warzyw. Majowe przymrozki zapewne zmniejszają szansę na duży wzrost produkcji niektórych owoców. Produkcja innych wciąż jeszcze może być wyższa niż w ubiegłym roku.