Na giełdzie CBOT kukurydza zyskała ok. 2,4 proc. W przypadku soi i pszenicy ruchy były jednak nieznaczne i wynosiły 0,3-0,6 proc. Stabilnie zachowywały się także zboża na paryskim parkiecie.

Na rynku zbóż dominują niepewne nastroje. Podniesione, korzystne prognoza produkcji zbóż w Unii Europejskiej, a zwłaszcza pszenicy, nie są jak widać wystarczającym powodem, który skłoniłby inwestorów do gry na zniżki.

Burzliwie jest natomiast na rynku walutowym, gdzie oczy inwestorów ponownie skierowane są na franka. Ten wzbija się na kolejne wyżyny, notując nowe rekordy w stosunku do złotego. Szwajcarska waluta kosztuje dziś rano aż 3,65 złotego (dane z godz. 9:30). Na sytuację na rynku giełdowym znaczący wpływ mają obecnie niepokoje związane z powolnieniem amerykańskiej gospodarki oraz kwestią podniesienia limitu zadłużenia w USA. Wydarzenia te mogą mieć także spory wpływ na rynek instrumentów pochodnych. Niejednokrotnie byliśmy już świadkami, kiedy nastroje z areny gospodarek światowych przekładały się na notowania terminowych kontraktów towarowych, w tym zbóż.