Po rozmowach 11 lutego Ministerstwo Rolnictwa poinformowało:

„Osiągnięciem porozumienia zakończyły się dziś rozmowy ministra Sawickiego z przedstawicielami rolników. 17 organizacji uczestniczących w spotkaniu, z którego po 20 minutach wyszli: przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski oraz Wojciech Mojzesowicz, ustaliło z ministrem powołanie 6 zespołów roboczych. Ich zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań dotyczących problemów na poszczególnych rynkach rolnych.”

Chcieliśmy wiedzieć, które organizacje uczestniczyły w spotkaniu. Oto lista nadesłana przez Ministerstwo:

1.            NSZZ RI "Solidarność"

2.            Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

3.            Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

4.            Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

5.            Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

6.            Krajowa Rada Izb Rolniczych

7.            Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

8.            Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych

9.            Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Rolników

10.          Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Rolników i Producentów

11.          Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna obrona konieczna

12.          Komitet Protestacyjny ze Środy Wielkopolskiej

13.          Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

14.          Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.

15.          Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS

16.          Polska Izba Mleka

17.          Związek Polskie Mięso

18.          Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

19.          UPEMI Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Niestety nie wyjaśniono, o które komitety protestacyjne chodzi w punkcie 9 i 10.

11 lutego NSZZ RI poinformowało natomiast:

„NSZZ RI "Solidarność" opuściło także dzisiejsze rozmowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nie wzięło udziału w uzgodnieniach ani w pracach powołanych zespołów. Domagamy się spotkania z Panią Premier i rozpoczęcia rzeczywistego a nie pozorowanego dialogu Rządu ze Związkiem.”

Oznacza to, że w obradach powołanych przed tygodniem sześciu zespołów uczestniczy 16 organizacji i komitetów protestacyjnych.

Zespoły mają znaleźć rozwiązanie problemów na poszczególnych rynkach rolnych i opracować projekt ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie.