Już dwa nabory ogłosiła ARiMR dla producentów tytoniu lub producentów świń, którzy nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji podmiotu skupującego.

Od 29 lipca pytamy w ARiMR, za jakie firmy wypłacono należność po pierwszym naborze zakończonym 25 stycznia 2019 r.: "proszę o podanie nazwy firmy i wysokości zapłaconej za nią należności. Czy rolnicy wnioskujący wówczas o zapłacenie faktur mogą składać wnioski powtórnie o zapłatę należną od tych samych firm - w następstwie zmiany w treści rozporządzenia?"

Więcej o zasadach tej pomocy: Będzie nabór wniosków o zapłatę za upadłe firmy skupujące

30 sierpnia skierowałam też w tej sprawie pytania do MRiRW. Wielokrotnie ponawiane ponaglenia nie przyniosły skutku – odpowiedzi nie ma.

"Czy podanie nazw firm, za które długi płaci państwo i wysokości tych należności jest naruszeniem tajemnicy państwowej? Proszę o podanie podstawy prawnej dla odmowy udzielenia takiej informacji" – pisałam potem.

MRiRW nie odpowiada.

Nie udzielono też odpowiedzi na pytania o wyniki drugiego naboru wniosków o taką pomoc, trwającego od 1 do 14 sierpnia 2019 r.:

"- ile wniosków odebrano i na jaką kwotę?

- których firm (z kwotą należności) dotyczą te wnioski?"

Nie ma też odpowiedzi na pytania dotyczące firmy Eskimos:

"1. Na jakiej podstawie została wyłoniona do przeprowadzenia skupu jabłek przed rokiem?

2. Jakie wsparcie i w jakiej postaci otrzymała od państwa na ten skup?

3. Czy rozliczyła się z otrzymanych pieniędzy?

4. Gdzie można poznać treść <Programu stabilizacji cen na rynku jabłek>, który realizowała ta firma?

5. Jakie skutki dla KOWR ma fakt niespłacenia przez tę firmę kredytu zaciągniętego w BOŚ BANK S.A.?

6. Spółka informuje, że w związku z niespłaceniem kredytu 25 lipca podpisana została promesa, na mocy której KOWR będący jednym z gwarantów stanie się jedynym wierzycielem Spółki z tytułu przedmiotowego kredytu. Na jakiej podstawie i dlaczego KOWR przejął ten dług?"

Problem wyegzekwowania zapłaty za odebrane produkty dotyczy wielu rolników. Niestety wcześniej też nie udało się uzyskać wyjaśnienia MRiRW, dlaczego wybrano – tylko i właśnie - upadające podmioty skupujące tytoń i świnie, aby zapłacić za nie należność.

Czy tylko taka - niewyjaśniona i nieujawniana - pomoc państwa pozostała po zapowiadanym od lat Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych?

Więcej: PSL chce Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Na czym polega wzajemność takiej pomocy?

Nie ma odpowiedzi, ale są pytania…