„W ostatnich 5 latach (2008-2012) środki budżetowe na naukę wzrosły z 3,7 mld zł do 6,3 mld zł, a więc prawie dwukrotnie – napisał w interpelacji skierowanej do premiera poseł Eugeniusz Kłopotek. - Tymczasem 11 instytucjom rolniczym, otrzymującym środki budżetowe za pośrednictwem MNiSzW, przyznano na działalność statutową w 2012 r. łączną kwotę o 15,3 proc. mniejszą w porównaniu z 2008 r., a w kilku przypadkach mniejszą o 25 i więcej procent, nie uwzględniając przy tym wszystkim wskaźnika inflacji!” Poseł stwierdził też, że nieprawdziwe są opinie głoszące, że „brakujące środki można pozyskiwać poprzez projekty badawcze, zdobywane w konkursach ogłaszanych przez MNiSzW. Zespoły konkursowe traktują po macoszemu projekty zgłaszane przez instytuty resortowe, w tym szczególnie w naukach rolniczych i zootechnicznych, o czym można się przekonać, analizując tematy zakwalifikowane do dofinansowania w ostatnich konkursach”.

W odpowiedzi Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wysoko oceniła instytuty badawcze działające na rzecz rolnictwa: „Obecne zaplecze naukowo-badawcze, jakim są rolnicze instytuty badawcze, dysponuje ogromnym potencjałem naukowym (kadra, aparatura itp.). Potencjał ten ma charakter unikatowy w skali Europy, a niektóre jednostki są jednymi z najnowocześniejszych na świecie np. Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach. Obecny stan jest niewątpliwie zasługą stosunkowo długiej historii rolniczych instytutów badawczych (większość powstała w latach 50., a niektóre mają nawet ponad 100-letnią historię) oraz troski, jaką były otaczane przez kolejne rządy. Poszczególni ministrowie odpowiedzialni za rolnictwo doceniali znaczenie rozwoju nauki i wynikającego z niego postępu w rolnictwie. Przez dziesiątki lat inwestowano w modernizację bazy badawczej, aparaturę, a przede wszystkim rozwój kompetentnej kadry, która w dużej mierze stanowi o sile i konkurencyjności danej jednostki”.

Po wstąpieniu w do UE „pojawiły się nowe możliwości pozyskiwania środków na badania i prace wdrożeniowe, a z drugiej znacznie wzrosły wymagania i konkurencja w ubieganiu się o te środki” – stwierdziła Kudrycka i dodała, że dostosowanie się do nowych warunków wymaga czasu: „w ramach europejskiej współpracy rolnicze instytuty badawcze nie są może jeszcze liderami w pozyskiwaniu środków, ale stają się coraz aktywniejsze i efektywniejsze w swoich działaniach”.

Jak podkreśliła Barbara Kudrycka, poziom instytutów jest wysoki i uwzględnia się go przy finansowaniu: „Wysoki poziom naukowo-wdrożeniowy rolniczych instytutów badawczych potwierdza również fakt, że aż 7 rolniczych instytutów badawczych posiada prestiżowy status państwowych instytutów badawczych (PIB), świadczący o ogromnej roli, jaką spełniają dla krajowej gospodarki. Kolejnym wymownym argumentem, który należy brać pod uwagę przy finansowaniu rolniczych instytutów badawczych, jest fakt, że 9 z nich realizuje ustanowione przez Radę Ministrów programy wieloletnie”.

Równie ważne jak nauka jest przekazywanie wiedzy: „Poza finansowaniem badań naukowych i prac rozwojowych równie ważnym zagadnieniem jest dofinansowanie z budżetu państwa przeznaczonego na naukę działalności upowszechniającej naukę, która gwarantuje efektywny transfer wiedzy do praktyki”.

Minister zapewniła, że nowe regulacje prawne pozwalają jednostkom naukowym na pozyskiwanie większej ilości środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe poprzez udział w różnorodnych konkursach projektów proponowanych zarówno przez ministerstwo, jak też przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Znaczącym strumieniem związanym z finansowaniem działalności naukowej jest finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych.

„Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokłada wszelkich starań, aby w miarę posiadanych środków finansowych stymulować rozwój badań naukowych o najwyższej jakości. Mam przekonanie, że wzrost poziomu naukowego badań realizowanych przez instytuty badawcze z zakresu rolnictwa, aktywniejsza współpraca ze środowiskiem gospodarczym spowoduje w najbliższych latach poprawę sytuacji finansowej najlepszych jednostek naukowych i przyczyni się do dalszego rozwoju tego istotnego sektora nauki” – zapewniła Kudrycka.

Udział procentowy w dotacji na działalność statutową instytutów rolniczych w stosunku do dotacji przekazanej na finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2011 r. wyniósł 6,35 proc. (rok wcześniej było to 7,03 proc.). Środki finansowe przekazane na finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych wyniosły 1 875 021 142 zł (rok wcześniej - 1 678 876 504 zł).