Chodzi o zakup 2.550.000 akcji Azotów-Adipol z Chorzowa, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego a także pozostałych akcji tej spółki, które nie zostaną przejęte przez uprawnionych pracowników.

Wyłączność została przyznana na okres od 22 sierpnia do 23 września 2011 r. W tym czasie uzgadniane mają być warunki transakcji.