W dzisiejszym posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wziął udział m.in. Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. Rolnictwa. 

Poinformował, że 2 marca br. KE przedstawi specjalny komunikat w kwestii m.in. nawozów:

ale też, odnosząc się do sytuacji rynkowej polskich rolników, zaproponował, by Polska – na wzór Hiszpanii - wprowadziła zakaz płacenia rolnikom cen poniżej kosztów produkcji.

Wojciechowski zwrócił przy tym uwagę na przyjętą niedawno przez Polskę ustawę wdrażającą unijną dyrektywę o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych w obrocie towarami rolnymi. 

-  Ta dyrektywa daje instrumenty prawne, żeby rolników bronić przed nadużyciami sieci handlowych czy generalnie odbiorców towarów rolniczych - podkreślił.

- Ale można w tym zakresie pójść dalej. Chciałbym podpowiedzieć tu pewną możliwość - dodał.

Jak przypomniał, na bazie tej dyrektywy Hiszpania wprowadziła zakaz płacenia rolnikom cen poniżej kosztów produkcji. Jego zdaniem takie rozwiązanie mogłoby i powinno być wprowadzone w Polsce, choć wymaga to wysiłku i wprowadzenia wiarygodnego systemu określania kosztów produkcji, ale - jak stwierdził Wojciechowski - to jest możliwe do wprowadzenia w naszym kraju.

- Zachęcam do myślenia w tym kierunku, dlatego że w Polsce jest to szczególnie ważne. Polska ma bardzo skoncentrowany przemysł przetwórczy. Ja się bardzo cieszę, że w polskim planie odbudowy jest taki nacisk na budowę lokalnego przetwórstwa. Dziś wielkość zakładu przetwórczego w Polsce jest mniej więcej cztery razy większa niż średni zakład we Włoszech. To jest ogromna przewaga tych zakładów nad rolnikami i wprowadzenie tej zasady (zakaz płacenia rolnikom cen poniżej kosztów produkcji - dop. red.) powinno bardzo wzmocnić ochronę rolników. Nie można się zgodzić, żeby rolnik miał płacone poniżej kosztów produkcji. To jest nieuczciwe, nie do zaakceptowania - podkreślił Komisarz Wojciechowski.