Ani zwiększenie dopłat z budżetu państwa do zawieranych umów ubezpieczenia, ani zwiększenie kwoty rezerwowanej na te dopłaty nie sprawiły, że system ubezpieczeń stał się bardziej dostępny dla rolników. Nadal w przypadku strat trzeba ratować sytuację dopłatami do hektara z budżetu państwa. Jak się okazuje – pomoc ta mieści się w planach budżetu, dotyczących dopłat do składek ubezpieczeniowych.

Na ten rok w budżecie zabezpieczono na ubezpieczenia upraw i zwierząt 650 717 tys. zł. Z zakładami ubezpieczeń zawarto umowy na limit dopłat w wysokości  524 717 tys. zł. Nawet z tego jednak zakłady nie skorzystały – według stanu na 30 września wykorzystanie tego limitu wynosi 205 679 tys. zł, co stanowi 39,2 proc.

Zostaje więc w budżecie – z kwoty zaplanowanej na dopłaty do ubezpieczeń – ok. 126 000 tys. zł. (650 717 tys. zł - 524 717 tys. zł to 126 000 tys. zł, czyli 126 mln. Tyle zostało na dopłaty do ha z dopłat do ubezpieczeń).

Więcej: Jest projekt pomocy po suszy, nie ma stawek

To wprawdzie mniej niż zaoferowano dotychczas na dopłaty do hektara w związku z suszą, ale dużo.

A pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach, w przypadku klęski suszy państwo zwraca ubezpieczycielom część wypłaconej rolnikom pomocy. Ponieważ takich ubezpieczeń od suszy nie zawarto, budżet państwa tych wydatków  - kolejny raz – nie poniesie.

Więcej: Co kosztuje przy likwidowaniu skutków suszy?

Wszystko mieści się zatem w normach – z wyjątkiem oczywiście możliwości zabezpieczenia się rolników na wypadek klęski przez zawarcie umowy ubezpieczeniowej.

Po raz kolejny okazuje się, że od przekładania z jednej do drugiej kieszeni pieniędzy nie przybywa - zwłaszcza u rolników.

Trzeba też zauważyć, że limit 65 proc. dopłaty do składki nie dotyczy wszystkich umów – szczegóły w załączonych wyjaśnieniach  MRiRW uzyskanych przez posła Jarosława Sachajkę.