Na stronie internetowej KSC zamieszczono wzory formularzy niezbędne do złożenia przy ubieganiu się o dofinansowanie oraz  zasady dofinansowania, w których zainteresowani znajdą informacje dotyczące między innymi ilości i sposobu dofinansowania akcji, terminu i miejsca składania wniosków. W przypadku wątpliwości dotyczących wniosku – w wypełnieniu formularza pomogą pracownicy wyznaczeni do przyjmowania wniosków w Oddziałach i w Centrali Spółki (oraz dodatkowo inspektorzy surowcowi zatrudnieni w Oddziałach Spółki).

Wnioski o dofinansowanie wypełniać należy odręcznie, na maszynie lub komputerowo (dużymi, drukowanymi literami), zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze formularza. Winny być składane osobiście. W przypadku, gdy plantator lub pracownik nie będzie mógł złożyć wniosku osobiście może tego dokonać przez pełnomocnika. Winno to być pełnomocnictwo szczególne upoważniające do dokonania czynności, o których mowa w treści wniosku o dofinansowanie. Wzór wymienionego pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie spółki, biurze i w oddziałach oraz na stronie internetowej spółki.

KSC powstała w 2002 r.; jest największym w Polsce i ósmym co do wielkości producentem cukru w Europie. Firma ma blisko 40-procentowy udział w rynku krajowym. W skład koncernu wchodzi siedem oddziałów. KSC ma ponadto 100 proc. udziałów m.in. w Fabryce Cukierków "Pszczółka" oraz w KSC Bioenergetyka.

Pobierz  formularze niezbędne do złożenia przy ubieganiu się o dofinansowanie nabycia akcji