Około 700 tys., czyli 30 proc. zarejestrowanych gospodarstw dotyczyłyby przepisy wymagające prowadzenia rachunkowości. W tych gospodarstwach można by wybierać między 19 proc. ryczałtu lub 18 proc. dochodu.

Rolnicy, których dochód nie przekracza 40 tys. rocznie, pozostaliby w podatku rolnym.

W przyszłym roku rolnicy mieliby określać przychody, a w 2014 – płacić nowe stawki.