Według najnowszej analizy GUS, w grudniu 2020 r. wyższe niż w listopadzie
2020 r. były ceny skupu większości produktów rolnych. Wyjątkiem były głównie notowania żywca wieprzowego.

I tak - według GUS - w grudniu 2020 r. ceny pszenicy w skupie (84,15 zł za dt), wzrosły - w skali kraju - zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,2%), jak i w skali roku (o 21,4%).

Za żyto płacono 63,16 zł za dt, tj. o 5,5% więcej niż w listopadzie 2020 r., a także o 8,9% więcej niż w grudniu 2019 r.

Kwintal jęczmienia kosztował w omawianym okresie średnio w skali kraju 67,54 zł, a kukurydzy 65,13 zł.

W grudniu 2020 r. cena ziemniaków w skupie wyniosła średnio 36,73 zł za dt. W skali miesiąca zanotowano wzrost cen o 19,8%, a w skali roku spadek – o 31,5%.

Cena żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 6,64 zł za kg i była o 3,7% wyższa w porównaniu z listopadem 2020 r., jak również z grudniem 2019 r. - o 4,5%.

W grudniu 2020 r. cena żywca wieprzowego (3,95 zł za kg) spadła zarówno w skali miesiąca (o 5,5%), jak i w skali roku (o 36,8%).

Cena skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca wzrosła o 0,1%, do poziomu 3,37 zł/kg, ale w stosunku do grudnia 2019 r. obniżyła się o 10,8%.

W grudniu 2020 r. za 1 hl mleka w skupie płacono 152,92 zł, tj. więcej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,0%), jak i z grudniem 2019 r. (o 9,4%).