• Największą w Europie Centralnej debatę o przyszłości europejskiej gospodarki zaplanowano w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
  • Jedna z sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego poświęcona będzie rolnictwu.
  • Wśród tematów poruszanych w dyskusji zajmiemy się tym, jak wykorzystać środki finansowe i budować konkurencyjność gospodarstw przy założeniach Europejskiego Zielonego Ładu i Krajowego Planu Strategicznego.
  • Porozmawiamy także o bezpieczeństwo żywnościowym w kontekście wojny w Ukrainie, sprawiedliwym handlu i tym, jak zapewnić konkurencyjność rolnictwa UE na poziomie światowym.
  • Rejestracja dla uczestników EEC już się rozpoczęła na stronie eecpoland.eu.

Unijne rolnictwo jak nigdy wcześniej stoi przed transformacją, która kładzie nacisk z jednej strony na efektywną i precyzyjną produkcję, zaś z drugiej ma zachować najlepsze praktyki produkcji rolnej, chroniące klimat i środowisko, jednocześnie wspierając funkcjonowanie gospodarstw rolnych i społeczności wiejskiej. Te cele Wspólnej Polityki Rolnej będą realizowane poprzez wdrożenie Krajowych Planów Strategiczny, przygotowanych indywidualnie na poziomie krajowym przez wszystkie kraje Wspólnoty.

 

Wspólna polityka rolna 2023-2027 a założenia Zielonego Ładu

Wkrótce poznamy ocenę, uwagi i ewentualne zmiany do polskiego planu strategicznego, który wraz z nowym rokiem stanie się dla polskich rolników dokumentem wiążącym pod względem pozyskania środków na rozwój, udział w programach czy korzystania z ekoschematów, wspierających realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

Cele Europejskiego Zielonego Ładu, jak i ramy Krajowego Planu Strategicznego od wielu miesięcy są znane i dyskutowane. Dlatego kluczową kwestią staje się przełożenie tych założeń i instrumentów do gospodarstw, by w pełni wykorzystać środki finansowe i budować konkurencyjność gospodarstw.

Zadanie nie jest proste. Branża rolna początkowo doznała wielu perturbacji i strat związanych z pandemią COVID-19. Konsekwencjami były zerwane łańcuchy dostaw, drożejące środki do produkcji rolnej, trudności z dostępem do surowców, czy też półproduktów niezbędnych do produkcji urządzeń, maszyn, czy środków ochrony roślin. Przez cały czas pandemii rynki rolne począwszy od rynku trzody, bydła drobiu czy zbóż były narażone na znaczące wahania cenowe – co nie budowało stabilności do prowadzenia produkcji rolnej w gospodarstwach.

Bezpieczeństwo żywnościowe wobec wojny na Ukrainie

To jednak nie koniec, bo sytuacja znowu zmieniła się w momencie haniebnego ataku Rosji na Ukrainę. Tragedia narodu ukraińskiego i jednocześnie przeciągająca się wojna w spichlerzu Europy, będzie budować kolejny kryzys humanitarny. Nie tylko dla ludności ukraińskiej, lecz także dla krajów, które były głównymi odbiorcami ukraińskich płodów rolnych, jak kraje Bliskiego wschodu, czy północnej Afryki. Europejskie rolnictwo musi dziś sprostać tym problemom tak, by w jak największym stopniu zniwelować kryzys wywołany wojną. Kluczową kwestią jest też uniezależnienie się UE od surowców i produktów do produkcji rolnej pochodzących z Rosji i Białorusi. Jak zabezpieczyć europejskie rolnictwo w nawozy, by utrzymać wysoki poziom produkcji rolnej ale i żywności. Czy modyfikacje Wspólnej Polityki Rolnej umożliwią złagodzenie kryzysu w rolnictwie wywołanego wojną? Jak utrzymać rozwój, współpracę i konkurencyjność indywidualnych gospodarstw pod presją wojny, skutków pandemii i rosnących kosztów produkcji?

O tym wszystkim powiemy podczas EEC i sesji poświęconej rolnictwu, już 27 kwietnia o 9.30. Bądźcie z nami!

Zarejestruj się na Europejski Kongres Gospodarczy!

Temat spotkania "Zielone Rolnictwo"

  1. Wspólna polityka rolna 2023-2027 a założenia Europejskiego Zielonego Ładu.
  2. Rolnictwo regeneratywne: biologizacja i bioróżnorodność.
  3. Rolnictwo i żywność zrównoważona – rola producentów, przetwórców i handlu.
  4. Sprawiedliwy dochód i mocne wsparcie dla producentów surowców – od hasła do realizacji.
  5. Jak zapewnić konkurencyjność rolnictwa UE na poziomie światowym?
  6. Utrzymanie celów Europejskiego Zielonego Ładu we Wspólnej Polityce Rolnej wobec agresji Rosji na Ukrainę.