ZRKiOR, NSZZ RI „Solidarność” i „Samoobrona” regionu kujawsko-pomorskiego zawiązały Federację Związków Zawodowych Rolników i przyjęły odezwę skierowaną do trzech central związkowych rolników, zawierającą prośbę o spotkanie w celu utworzenia ogólnopolskiego porozumienia tych związków.

Podjęto decyzję o przyjęciu wystąpienia do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie proponowanych przez rząd zmian systemu emerytalnego, a zwłaszcza wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat, wraz z wnioskiem o zaliczenie pracy rolnika do pracy wykonywanej w warunkach trudnych, szczególnych i szkodliwych dla zdrowia, upoważniających do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Zebrani wykazali zaniepokojenie zapowiadanym obniżeniem dopłat uzupełniających oraz przedstawioną koncepcją WPR na następny okres budżetowy. Zapowiedzieli dokładną analizę zapowiadanych przez rząd projektów podatkowych, jak tylko się one pokażą. Skrytykowali nowe obowiązki nałożone na rolników, związane z ewidencjonowaniem używanego węgla. Kolejny raz zwrócono uwagę na bezradność różnych służb kontroli, prokuratury, sądów wobec oszustw dokonywanych przez firmy skupujące od rolników ich surowce roślinne i zwierzęce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz i posłowie.

Przewodniczącym Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Regionu Kujawsko-Pomorskiego jest Marian Zubik.