Stosując biopaliwo rolnicy mogliby odliczyć akcyzę również od paliw zawierających biokomponenty.

- Firmy paliwowe od dawna zwracają uwagę na konieczność  objęcia systemem paliwa rolniczego, a co za tym idzie zwrotu akcyzy – również biopaliw, a w szczególności ON B100. Absurdem jest, że nie stymuluje się zużycia tego paliwa w silnikach pojazdów, które są do tego najlepiej dostosowane, a mianowicie w maszynach rolniczych, ciągnikach. Liczę na to, że środowiska producentów rolnych wywrą nacisk na decydentów w celu zmiany istniejącego stanu rzeczy - informuje Leszek Wieciech, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Zaliczenie biopaliw do systemu paliw rolniczych jest tym bardziej potrzebne, że olej napędowy jest coraz droższy. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy średnia detaliczna cena za litr oleju napędowego wzrosła o prawie 40 gr. Eksperci uważają, że przekroczenie magicznej kwoty 6 zł za litr nastąpi wkrótce. 

Biorąc pod uwagę fakt, że do każdego hektara użytku rolnego przysługuje zwrot podatku akcyzowego od 86 litrów zakupionego paliwa rolniczego, w przypadku gospodarstwa średniej wielkości włączenie B100 umożliwi rolnikowi zaoszczędzenie dodatkowej kwoty w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

Różnice w cenie zakupu klasycznego oleju napędowego i czystego biodiesla podlegają oczywiście rynkowym wahaniom, jednak zwracając uwagę na kształtowanie się cen hurtowych paliw dostrzegalna jest stabilizacja na korzyść B100. Rozszerzenie zatem pojęcia „paliwo rolnicze” na biokomponenty stanowiące samoistne biopaliwa to bezpośrednie korzyści finansowe dla rolników, które nie należy jednakże ograniczać do redukcji samego kosztu zakupu paliwa potrzebnego do prowadzenia produkcji. Produkcja biokomponentów jest ściśle powiązana z rynkiem rolnym z uwagi na wykorzystywany surowiec tj. nasiona rzepaku w przypadku estrów i zboża przeznaczane do wytwarzanie bioetanolu. Zwiększenie popytu na biopaliwa wśród samych rolników jest więc rozwiązaniem łańcuchowym wpływającym na stabilizację i wzrost cen surowca rolniczego - informuje Krajowa Izba Biopaliwa. Od czerwca ub. r. wnioskuje ona do ministra Sawickiego o zakwalifikowanie biodiesla jako paliwa rolniczego.