Natomiast ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku GUS we wrześniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,6% (wskaźnik cen 102,6).

Czy znajdzie to przełożenie na dochody rolników?

Z ocen GUS wynika, że zbiory zbóż będą większe niż w ubiegłym roku, a spadną zbiory owoców, warzyw gruntowych, ziemniaków i buraków cukrowych.

Przedwynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 r. GUS przedstawia się następująco:

- zbiory zbóż ogółem ocenia się na 28,9 mln t, tj. o około 8% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;

-  produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 25,0 mln t, tj. o około 10% więcej od uzyskanej w 2018 r.;

- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,3 mln t, tj. o około 4% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;

- zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 6,7 mln t, tj. o około 11% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym;

- zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 13,7 mln t, tj. o około 4% mniej od produkcji uzyskanej w 2018 r.;

- produkcję warzyw gruntowych ocenia się na blisko 3,8 mln t, tj. o ok. 8% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim;

- przewiduje się, że zbiory owoców z drzew wyniosą niespełna 3,4 mln t, tj. o ok. 25% mniej od rekordowej produkcji ubiegłorocznej;

- zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,5 mln t, tj. o ok. 18% mniej od zbiorów 2018 r.

Ubiegłoroczna susza doprowadziła do spadku dochodu rolniczego wyliczonego z ha przez GUS za 2018 rok.

Więcej: Dochód z ha przeliczeniowego w 2018 trochę wyższy jak w 2016 roku