Lista niezadowolenia jest długa – można nawet powiedzieć, że nieskończona, gdyż każdy temat poruszany podczas prawie półtoragodzinnej konferencji kończył się sformułowaniem zarzutu.

Fatalne szacowanie skutków suszy – przede wszystkim z powodu pomijania szacowania w tych gospodarstwach, w których IUNG nie stwierdził suszy. To z kolei prowadzi i do upadku gospodarstw, i do braku plonów. „Nasz wniosek o ograniczenie eksportu płodów rolnych i ogłoszenie klęski żywiołowej nie został przez rząd wzięty pod uwagę. W efekcie wobec braku rezerw żywnościowych i klęski suszy w bieżącym roku należy obawiać się gwałtownego wzrostu cen żywności  - i to na podstawowe artykuły” – zapowiadają organizatorzy.

Fakt, że nie powołano Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Jakości Żywności ma być powodem napływania do Polski żywności coraz gorszej jakości – przy jednoczesnym dyskredytowaniu za granicą polskich produktów.

Nie ma zespołu ds. rozwiązania problemu epidemii ASF – tu zwrócono uwagę na różnice w zarobkach między lekarzami prywatnymi i zatrudnianymi w powiatowych inspektoratach, a „To rodzi korupcję”.

Do Polskiej Federacji Producentów Żywności należą obce koncerny, a Polską Organizację Handlu i Dystrybucji tworzą obce sieci handlowe. „Organizacja ta ściśle współpracuje z PFPŻ, co przesądza, że ich pozycja na rynku jest uprzywilejowana w stosunku do polskich handlowców” – uważają organizatorzy protestu.

”Fundusze Promocji Żywności nie przez przypadek od lat trafiają na konta ciągle tych samych zagranicznych producentów i dystrybutorów działających na polskim rynku”, a jeśli dodać do tego jeszcze brak rządowego wsparcia dla polskich producentów maszyn i urządzeń rolniczych” – pozostaje tylko protest.

Organizatorem głównym jest Polska Federacja Rolna, która zachęca do przyłączania się nie tylko rolników, ale i konsumentów.

- Nie przyjmujemy związków, które się sprzedały, które siedzą w ministerstwie – zastrzega Marcin Bustowski, pomysłodawca federacji i przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni”.

Początek w Al. Szucha przed MSZ o godz. 10