Jak czytamy w oficjalnym komunikacie izb rolniczych: "Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił w dniu 18 września 2020 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu zbadania stosowanych przez niezależne podmioty skupowe praktyk ograniczających konkurencję poprzez ujednolicenie cen skupu."

Wniosek to skutek informacji docierających od rolników i przekazanych przez Mazowiecką Izbę Rolniczą. Antykonkurencyjne porozumienia dotyczyć mają podmiotów skupowych działajacych w regionie Przytyk – Potworów – Radzanów na Mazowszu. Podejrzenie zmowy cenowej obejmuje skup papryki, truskawek i wiśni. Podejrzenia rolników wzbudził fakt, iż niezależne podmioty skupowe dokonywały zmian stawek  i ustalały je na tym samym poziomie w tym samym czasie. Taka zbieżność według plantatorów nie była dziełem przypadku.