Jak informuje FAMMU/FAPA, ministrowie domagają się wzrostu udziału UE z 75% do 100% w wydatkach związanych ze zwalczaniem choroby – badania na obecność ASF, kampanie informacyjne, rekompensaty dla gospodarstw hodowlanych trzody chlewnej w związku z różnicami cen oraz utylizacja padłych dzików.

Grupa ministrów zaapelowała również o większą elastyczność w zakresie handlu i transportu żywca i mięsa między obszarami objętymi restrykcjami np. przewóz prosiąt do gospodarstw o wysokim stopniu bezpieczeństwa biologicznego, specjalizujących się w tuczu oraz transport żywca w krajach bałtyckich.

Przedstawiono również wspólne plany zwalczania choroby na kolejne 3-5 lat, m.in. regulacja populacji dzików oraz poprawa monitoringu i środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach hodowlanych trzody chlewnej.