Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 marca.

Założeniem akcji jest możliwość skorzystania w określonych dniach z ofert np. restauracji, muzeów, parków rozrywki, hoteli ze zniżką, nawet 50%, w stosunku do wysokości standardowego cennika obowiązującego każdego innego dnia.

Lista takich obiektów opublikowana będzie na stronach witryny „Polska zobacz więcej”. Jak podają organizatorzy akcji, warto dokładnie ją przeanalizować, ponieważ w wielu przypadkach partnerzy akcji umożliwiają skorzystanie z usług w innym terminie, pod warunkiem, że ich zakupu lub rezerwacji klient dokona podczas dni niższych cen.

Dokładne informacje o oferowanych usługach będą natomiast publikowane na stronach internetowych partnerów akcji.

Ten rodzaj promocji jest stosowany od 2008 roku – z powodzeniem, jak zapewniają organizatorzy. Klienci kupują usługi częściej, korzystają z nich poza sezonem, wybierają okolice bliższe ich miejscom zamieszkania. Rosną obroty, a więc wpływy w tych dniach nie muszą być niższe. Koszt udziału w akcji promocyjnej nie jest więc wysoki, zaś efekty  przewyższają skutecznością działania marketingowe podejmowane przez przedsiębiorców we własnym zakresie. Szersza popularyzacja ofert i umocnienie marek da pozytywny impuls do rozwoju polskiej gospodarki turystycznej – spodziewają się organizatorzy.

Szczegóły na stronie witryny „Polska zobacz więcej”.