Agencja Rynku Rolnego do 29 stycznia 2016 r. przyjmowała wnioski  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak poinformował Tomasz Parzybut p.o. rzecznika prasowego ARR - według danych na dzień 31 stycznia 2016 r. zostało złożonych ponad 600 wniosków. Najwięcej wniosków wpłynęło do OT ARR w Warszawie - 210 wniosków, oraz OT Olsztyn - 81 wniosków.

Ostateczna liczba złożonych wniosków może się jeszcze zmienić, ponieważ są one jeszcze przesyłane do siedziby ARR z oddziałów terenowych. Według ostatnich danych z 31 stycznia br. rozkład liczby wniosków złożonych na poszczególne systemy jakości wygląda następująco:

- Rolnictwo Ekologiczne: 254 wnioski,

- Integrowana Produkcja Roślin: 233 wnioski,

- Quality Assurance for Food Products (QAFP): 94 wnioski,

- Pork Quality System (PQS): 12 wniosków,

- Quality Meat Program (QMP): 9 wniosków.

Prawdopodobnie nabory zostaną powtórzone we wrześniu br., a wypłata środków będzie zależna od tego w jakim terminie beneficjenci złożą wnioski, można jednak przypuszczać, że większość otrzyma je dopiero w sierpniu 2017 r.