Zmiany w uprawnieniach do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przewiduje dla funkcjonariuszy Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, przygotowany właśnie w Ministerstwie Rolnictwa.

W rozporządzeniu uwzględniono zmiany w przepisach dotyczących działania tych trzech inspekcji.

„Projekt rozporządzenia, ze względu na charakter regulowanych spraw, polegających na przeniesieniu przepisów ze zmienionych aktów prawnych (ustaw aktualnie obowiązujących), w których określone zostały wykroczenia podlegające karze grzywny w drodze mandatów karnych, nakładanych przez funkcjonariuszy organów inspekcyjnych oraz z uwagi na fakt, że projekt rozporządzenia nie oddziałuje na organizacje społeczne i stowarzyszenia, nie będzie przesyłany do uzgodnień społecznych” – podano w ocenie skutków projektu.

Wpływy do budżetu z tytułu nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego wyniosły w latach 2013 i 2014 odpowiednio z:

- Inspekcji Weterynaryjnej 963 585 zł i 891540 zł

- Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 197 080 zł i 185 240 zł

- Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 190 330 zł i 153 440 zł.

Jak dodano, efekty realizacji projektu rozporządzenia nie są możliwe do oszacowania, będą zależeć od faktycznej liczby nałożonych mandatów.