Oj czuć, że mamy rok wyborczy.... Pomysły na przypodobanie się rolnikom sypią się jak z rękawa.

Trzeba podwyższyć emerytury rolnicze

Posłowie Lewicy dopatrzyli się właśnie (!), że rolnicze emerytury są zbyt niskie. I, ot tak, po prostu, proponują ich podwyższenie. Sposobem, który sprowadza się do zwykłej zmiany w zapisie ustawy. Że też nikt na to wcześniej tj. od 2017 r. kiedy to ostatnio "zreformowano" system, nie wpadł....

- Obecnie wysokość emerytury podstawowej w systemie ubezpieczenia społecznego rolników jest powiązana z wysokością najniższej emerytury w systemie powszechnym. Emerytura rolnicza stanowi zaś kwotę odpowiadającą iloczynowi aktualnej emerytury podstawowej oraz wskaźnika wymiaru ustalanego indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy. Emerytura podstawowa, która służy do wyliczenia emerytury rolniczej (KRUS), jest równa kwocie 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych (ZUS) - zauważają posłowie Lewicy w uzasadnieniu do swojej propozycji ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W ich ocenie, system ten pogłębia nierówności wśród seniorów i w kontekście nierównego traktowania wzbudza uzasadnione wątpliwości konstytucyjne. Jak podają, emerytury wypłacane z KRUS w 4 kwartale 2022 r. wypłacane były w przeciętnej wysokości 1303,34 zł brutto, tj. w wysokości znacznie poniżej progu minimum socjalnego.

Projektodawca proponuje zatem prostą zmianę definicji legalnej emerytury podstawowej, zawartej w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Według nowej definicji emerytura podstawowa miałaby stanowić kwotę równą kwocie najniższej emeryturze określonej w przepisach emerytalnych.

Proponuje się, aby przepisy weszły w życie wraz z początkiem kolejnego roku podatkowego – 1 stycznia 2024 roku.

Ile to będzie kosztować?

Jak podają w uzasadnieniu swojego projektu posłowie, liczba emerytów i rencistów rolniczych z styczniu 2023 roku wynosiła 981 944 osób (dane KRUS). Przy założeniu średniej emerytury rolniczej w wysokości 1416 zł oraz zwiększenia świadczenia podstawowego o 10%, szacuje się, że w wyniku wejścia w życie ustawy wydatki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzrosną o nie więcej niż 1 673 232 000 zł rocznie.

Jak proponują posłowie, wydatki te zostaną pokryte ze środków KRUS oraz dotacji z budżetu państwa.