Od 1 do 21 grudnia ARiMR przekazała z tytułu dopłat bezpośrednich za 2015 rok na konta bankowe ok. 109 tys. rolników 109 mln zł.

To i tak wzrost tempa: w pierwszych 10 dniach realizacji dopłat - od 1 do 10 grudnia - ARiMR przekazała na konta bankowe zaledwie 3 tys. rolników 4,86 mln zł. Teraz zatem dopłaty bezpośrednie nieco przyspieszyły.

Z tytułu zaliczek dopłat do rolników trafiło w tym roku 2,7 mld zł.

Natomiast dopłaty ONW w wysokości 240 mln zł otrzymało ok. 241 tys. rolników, a ponad 153 mln zł w ramach płatności rolnośrodowiskowych trafiło do ok. 23 tys. rolników – informacja tej treści widnieje dziś na stronie internetowej ARiMR. Jak z tego wynika, w ciągu ostatniego tygodnia niewiele się zmieniło: stan wypłat ONW nie uległ zmianie, a płatności rolnośrodowiskowych wypłacono 2 mln zł więcej niż na 15 grudnia.

Rok temu do końca roku płatności rolnośrodowiskowych wypłacono na kwotę 708 mln zł, a ONW - 1,004 mld zł.

Koperta finansowa przeznaczona na realizację płatności bezpośrednich za 2015 r. wynosi ponad 14,49 mld zł.

W poprzednich latach do końca grudnia było wypłacane z tytułu dopłat ok. 2,4 mld zł. Po przyznaniu dodatkowej kwoty, jeśli chodzi o wysokość wypłat do 30 grudnia, nie odbiegamy zatem od normy, jednak problemem jest realizacja aneksu do umowy dotyczącej budowy systemu informatycznego i jego aktualność – mówił w Sejmie w listopadzie minister Krzysztof Jurgiel. 

Natomiast ze wcześniejszych zapowiedzi poprzedniego ministra Marka Sawickiego wynikało, że zaliczki w postaci połowy najczęstszych płatności trafią do ok. 80 proc. rolników, a  poprzedni prezes ARiMR Andrzej Gross zapowiadał aż 4 mld zł wypłat do końca roku.

W sumie rolnicy otrzymali dotąd ok. 3,2 mld zł, do zrealizowania zapowiedzi prezesa brakuje więc więcej, niż dotąd agencja skierowała na konta rolników z tytułu wszystkich wypłaconych płatności, bez zaliczek.