Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powstania niezależnego laboratorium odwoławczego, które zajmie się badaniem jakości produktów rolniczych. Taki wniosek zgłoszony został podczas I Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 23 października br.


Jak argumentuje KRIR, w obecnym stanie prawnym rolnicy nie mają możliwości wiarygodnego potwierdzenia jakości swoich dostaw, tj. ziarna zbóż, buraki, mleko, i są całkowicie zależni od badań wykonanych przez kupującego. Odbiorcom wybitnie zaś nie zależy na potwierdzeniu wysokiej jakości odbieranych towarów, bo to wiąże się przecież z wyższymi stawkami dla dostawców.


„Dlatego, w ramach zapowiadanych przez MRiRW działań na rzecz umocnienia pozycji rynkowej producentów rolnych, zdaniem KRIR zasadnym byłoby utworzenie niezależnego laboratorium odwoławczego (lub wskazanie istniejącego na terenie kraju) dla badania jakości produktów rolno-spożywczych, lub zarekomendowanie laboratoriów, gdzie rolnicy mogliby dokonać takich analiz.” – uzasadniają swój wniosek samorządowcy.