Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił właśnie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o utworzenie bazy środków do produkcji rolnej, w której przy zakupie będzie można sprawdzić pochodzenie danego produktu np. na podstawie numeru partii umieszczonego na opakowaniu.

„Mając na uwadze coraz częstsze sytuacje, kiedy to producentom rolnym oferuje się podrobione środki ochrony roślin oraz nawozy mineralne, a klient nie ma możliwości z chwilą realizacji transakcji zweryfikowania danego produktu pod względem oryginalności, należy stworzyć narzędzie, które pozwoli podczas zakupu upewnić się, czy dany produkt jest bezpieczny” – argumentuje rolniczy samorząd. Tymczasem nieświadomego przy zakupie śor rolnika, mogą potem spotkać przykre konsekwencje.

W tej sytuacji, w opinii KRIR, rolnicy winni mieć możliwość skontrolowania danego produktu poprzez stronę internetową Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, gdzie po wpisaniu nr partii produktu, oraz nazwy handlowej uzyskają informacje o danym preparacie takie jak:

  • miejsce wyprodukowania,
  • kraj pochodzenia,
  • ilość danej partii,
  • wielość opakowania,
  • termin przydatności,
  • nazwę podmiotu wprowadzającego dany nawóz / preparat na polskim rynku,
  • nazwę firmy dystrybuującej,
  • sklep/punkt sprzedaży do którego trafił nawóz/ ŚOR.