Uprawy regeneracyjne, takie jak metoda bezorkowa, wyznaczają nową erę w rolnictwie. Oprócz rewitalizacji zdegradowanych gleb przynoszą znaczący wzrost plonów. Poprzez zastosowanie większej ilości zrównoważonych praktyk, minimalizuje się erozję gleby, przywraca równowagę ekosystemom wodnym i wzmacnia wydolność plonów.

Wprowadzenie innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań, takich jak rolnictwo węglowe, nie tylko podnosi jakość i zdrowie gleby, ale także sprawia, że plony stają się bardziej wydajne i odporne na zmienne warunki klimatyczne. To nie tylko przyszłość rolnictwa, to także ekonomiczna szansa. Generowanie certyfikatów węglowych staje się źródłem dodatkowego dochodu, a podążając tą ścieżką, rolnicy mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej oraz wsparcia krajowego. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie tych przełomowych zmian niesie ze sobą pewne koszty. To, co jednak czyni różnicę, to wsparcie Heavy Finance.

Kto może skorzystać z finansowania nowych technik uprawy?

HeavyFinance zapewnia finansowanie w formie nieoprocentowanych zielonych pożyczek bądź elastycznych pożyczek. Rolnicy mogą wykorzystać je na zakup gruntu, maszyn, nawozów, rat za  przedsięwzięcia takie jak zakup pługa, pompy wodnej czy np. kultywatora, a także na uprawę bezorkową czy kapitał obrotowy, m.in. wynagrodzenie dla pracowników sezonowych. Większość przypadków nie wymaga żadnego wkładu ze strony rolnika.

Gospodarstwa, które zdecydują się  na skuteczne wprowadzenie praktyk w ramach rolnictwa węglowego, otrzymują certyfikaty węglowe – zbywalne instrumenty finansowe. Każdy z nich odpowiada jednej tonie dwutlenku węgla zatrzymanego w glebie. Są one przyznawane przez międzynarodowe agencje certyfikujące po weryfikacji danego projektu, a HeavyFinance wspiera rolników w procesie przyznawania certyfikatu

Atrakcyjność tej oferty wynika m.in. z tego, że wygenerowane przez gospodarstwa certyfikaty węglowe sprzedawane są korporacjom, takim jak np. sieci supermarketów, które nabywają je, aby zrównoważyć swoją emisję CO2.

Korzyści dla gospodarstw rolnych

Rolnictwo węglowe stanowi jedno z narzędzi mających na celu realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Wprowadzony przez Komisję Europejską program obliguje kraje członkowskie do starań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Takie podejście do gospodarki rolnej opiera się na zrównoważonych praktykach rolniczych, takich jak uprawa bezorkowa, pasowa lub minimalna, a także płodozmian i zarządzanie resztkami pożniwnymi.

Wynikiem zwiększonej zdolności zatrzymywania wody i dostępności składników odżywczych, które przyczyniają się do wzrostu roślin, plony są większe i bardziej odporne na czynniki atmosferyczne. Z pomocą gleboznawców i regularnych testów gleby możliwe jest podniesienie jakości gleby dzięki dopasowanym rekomendacjom.

Rolnictwo regeneratywne to przede wszystkim dodatkowy zysk dla rolników. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technik możliwe jest zwiększenie zarobków na każdym hektarze ziemi poprzez wygenerowane certyfikaty emisji dwutlenku węgla.

Co zrobić, aby zostać rolnikiem węglowym?

Rolnicy zainteresowani zmianą dotychczasowych metod uprawy i generowaniem certyfikatów węglowych mogą zarejestrować się za darmo na stronie www.heavyfinance.com/pl. Po wstępnym zgłoszeniu z rolnikiem kontaktuje się konsultant, który kompletuje informacje o gospodarstwie i obecnych praktykach rolniczych.

Następnym krokiem jest spotkanie na żywo, podczas którego zespół naukowców pobiera próbki gleby z pól, aby ocenić potencjał sekwestracji dwutlenku węgla i oszacować jakość gleby. W ten sposób określane są możliwości zarobkowe każdego rolnika. Idealnym czasem na zebranie próbek jest czas po żniwach, kiedy dostęp do pól jest ułatwiony.

Następnie  rekomendowane są odpowiednie zmiany i nowe rozwiązania w ramach rolnictwa węglowego. Mogą one być sfinansowane np. pożyczkami 0% oferowanymi przez HeavyFinance. Są one dostępne i elastyczne oraz projektowane tak, aby były przyjazne dla użytkownika, z prostym i szybkim procesem aplikacji, który eliminuje problemy z uzyskaniem potrzebnego dofinansowania.

Podczas całego procesu rolnicy mogą liczyć na konsultacje i wskazówki, aby zmaksymalizować osiągane korzyści. Wpływ i wyniki zrównoważonych praktyk są następnie okresowo mierzone. Dzięki wprowadzeniu nowych technik każdy hektar gospodarstwa kwalifikuje się do produkcji certyfikatów węglowych, które będą generować pasywny dochód nawet do 20 lat.

Rolnictwo węglowe przyciąga producentów żywności

Praktyki rolnictwa węglowego wpisują się także w wymagania producentów żywności, którzy coraz częściej oczekują, aby ich dostawcy przestrzegali ekologicznych standardów. Wynika to między innymi z faktu, że zgodnie z dyrektywą CSRD od 2025 roku firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób, będą musiały przygotowywać raport niefinansowy, czyli dokument, w którym będą się rozliczać ze swojej strategii ESG przed wszystkimi interesariuszami.

 

O HeavyFinance

Misją HeavyFinance jest usunięcie 1 gigatony CO2 z atmosfery do 2050 roku poprzez dostarczanie finansowania dla zrównoważonego rolnictwa. Firma działa jako platforma łącząca inwestorów — od detalicznych po instytucjonalnych — z europejskimi gospodarstwami rolnymi potrzebującymi zewnętrznego finansowania na rozwój oraz przejście na rolnictwo regeneracyjne. Do tej pory HeavyFinance sfinansowało już ponad 1000 przedsięwzięć rolniczych w Bułgarii, Łotwie, Litwie, Polsce i Portugalii. Więcej informacji dostępnych jest na www.heavyfinance.com/pl/