Sejm przeanalizował dziś w drugim czytaniu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie.

Więcej: Sejmowe komisje za zmianą w sposobie szacowania szkód łowieckich

To jeden z trzech projektów aktualnie znajdujących się w Sejmie, mających uregulować kwestię odszkodowań.

Więcej: Rolnicy czekają na uczciwe odszkodowania

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Rolnictwa przedstawił poseł Jan Duda i wniósł o przyjęcie projektu wraz z poprawkami.

Jak podkreślił poseł, projekt ma uregulować sytuację, której potrzebę uzdrowienia od dawna postulują rolnicy. Nowością będzie państwowy fundusz odszkodowawczy, szkody oszacuje właściwy wojewoda, który pomoże kołom łowieckim w likwidacji szkód. Listy rzeczoznawców poprowadzą izby rolnicze, wezmą też udział w szacowaniu.

Komisje są za przyjęciem kilku poprawek, precyzujących zapisy dotyczące szacowania i tworzenia funduszu. Odrzucono inne poprawki m.in. dotyczące szkód wywołanych przez zające, terminów szacowania – poprawki te będą głosowane jako wnioski mniejszości.

Poseł Robert Telus, odpowiadając na pytania posłów jako przedstawiciel wnioskodawców, przyznał, że są obawy, czy uda się oszacować odpowiednio wszystkie szkody w momencie ich nasilenia – wprawdzie etatów jest tylko ponad 320, ale w okresach, kiedy będzie to potrzebne, można będzie zatrudniać więcej osób niż zimą. Szacowanie dokonywane nie przez myśliwych to najważniejszy problem rozwiązywany przez projektowaną ustawę – ocenił poseł.

Poseł podziękował za współpracę i zgłoszone poprawki, zwłaszcza tę uniezależniającą od obszaru należne składki kół do funduszu.

Poseł Jan Duda podkreślił spodziewany obiektywizm nowych komisji szacujących szkody – wojewoda będzie niezależnym arbitrem. Za zające nigdy nie wypłacano odszkodowań, powodują one duże straty w sadach, ale są one zwykle grodzone - wyjaśniał poseł. Bobry są plagą, ale szkody przez nie dokonywane reguluje ustawa o ochronie przyrody. Szkody w miastach i ogródkach działkowych też są – jednak na coś się trzeba zdecydować, w tej ustawie mówimy o szkodach rolniczych.

W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt ponownie skierowano do tych samych komisji.