Pożyczki na Rozwój Turystyki przeznaczone są dla firm z terenu pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego. Wsparcie dedykowane jest małym i średnim przedsiębiorcom, którzy posiadają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej (wg PKD). Maksymalna wartość wsparcia to 500 tys. zł.
Pożyczki będą udzielane na okres do 5 lat, na korzystniejszych warunkach niż rynkowe (de minimis). Karencja w spłacie wynosi 6 miesięcy. Na obniżone oprocentowanie i brak konieczności wniesienia wkładu własnego liczyć mogą Miejsca Przyjazne Rowerzystom Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa (do 2 lat działalności).
Wsparcie będzie udzielane m.in. na budowę lub rozbudowę miejsc noclegowych, poprawianie jakości i standardu świadczonych usług, budowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej i uzdrowiskowej. Pożyczki mogą ją otrzymać również rękodzielnicy i rzemieślnicy, przedstawiciele ginących zawodów, wytwórcy żywności ekologicznej, produktów tradycyjnych i regionalnych. Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z wycofywanego wkładu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 wniesionego do projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, którego realizację bank zakończył we wrześniu 2016r. Dysponent środków, Minister Rozwoju i Finansów, w grudniu 2016r. zawarł z BGK umowę, powierzając bankowi zarządzanie środkami.
Wszyscy zainteresowani Pożyczką na Rozwój Turystyki mogą dowiedzieć się więcej o projekcie na spotkaniach informacyjnych, które organizuje BGK. Spotkania odbędą się we wszystkich regionach, które objęte są programem, począwszy od bieżącego tygodnia. Szczegółowe informacje i terminy spotkań znaleźć można również na stronie BGK (www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/).