Wspólnota powinna być budowana także poza granicami – zadeklarował, wskazując na potrzebę dbania o właściwą pozycję Polski w Unii Europejskiej, a także w Grupie Wyszehradzkiej.

Dzieci, których wiele nie dojada, zwłaszcza na obszarach wiejskich, i emigrującą młodzież nowy prezydent wskazał jako jednych z tych, którym trzeba pilnie pomóc. Zapowiedział utworzenie w swojej kancelarii biura do spraw emigracji.

Najważniejszym naszym problemem są wyjeżdżający z Polski ludzie – wielkim zadaniem jest także w tym kontekście podniesienie poziomu życia w naszym kraju i poprawa sytuacji przedsiębiorców, także małych i średnich. Trzeba stworzyć warunki, aby żyjący poza granicami kraju Polacy mogli i chcieli wrócić do kraju.

- Chciałbym, aby przestano mówić, że Polska powiatowa jest zwijana – zadeklarował prezydent.