Podczas wczorajszej sejmowej debaty nad budżetem na 2016 rok  poseł Zbigniew Ajchler pytał o zakres planowanej pomocy dla producentów trzody chlewnej.

- Czy 120 mln, które zostało przekazane na pomoc dla rolników, jeśli chodzi o straty związane z trzodą chlewną, to jest kwota wystarczająca? – pytał. - Na jaki okres przewidziane jest dodatkowe wsparcie, jeśli takowe jest przewidziane, i kiedy można się tego wsparcia spodziewać? Rolnicy są w bardzo trudnej sytuacji i oczekują na każdą złotówkę, tymczasem w tej chwili nie ma konkretnych zapowiedzi, kiedy nastąpi uruchomienie wypłat pieniążków dla rolników.

Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreślił, że pomoc dla producentów trzody nie była planowana i udzielana wcześniej:

- Odpowiadając na pytanie pana posła Zbigniewa Ajchlera dotyczące pomocy dla producentów trzody chlewnej, chciałbym poinformować Wysoką Izbę, iż pomoc ta wynika z ustanowionej przez Komisję Europejską pomocy nadzwyczajnej dla rolników w sektorach hodowlanych. Kwota dla Unii Europejskiej została przewidziana w wysokości 420 mln, z czego Polska otrzymała kwotę 28 900 tys. euro. Zgodnie z pierwotnym projektem rozporządzenia w tej sprawie, przygotowanym jeszcze przez poprzedni rząd, pomoc dla producentów trzody chlewnej nie była w ogóle przewidziana, a więc rząd PO–PSL nie przewidywał takiej pomocy. Rząd pani premier Beaty Szydło i ministerstwo rolnictwa pod kierunkiem ministra Krzysztofa Jurgiela wprowadziły zmiany w tym projekcie i zgodnie z upoważnieniem wynikającym z cytowanego rozporządzenia Komisji Europejskiej zwiększyliśmy kwotę ze środków krajowych o 100% – do maksymalnego poziomu dopuszczalnego prawem unijnym. Ta zwiększona kwota w wysokości ponad 120 mln przeznaczona została na pomoc dla producentów trzody chlewnej. Jest to pierwsza taka pomoc, którą producenci trzody chlewnej otrzymali czy otrzymają, od wielu lat, mimo że sytuacja na rynkach trzody chlewnej od wielu lat jest bardzo trudna.

Przewidywana pomoc trafi w pierwszej połowie roku nawet do ponad 100 tys. producentów.

- Projekt przewiduje wypłatę tych odszkodowań, tego wsparcia w okresie do końca czerwca br. – mówił wiceminister. - W ciągu 7 dni od dnia opublikowania projekt wejdzie w życie, producenci trzody chlewnej będą mogli składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego. Ze względu na skalę, na ilość tych wniosków, bo pomoc będzie dotyczyć dziesiątek, a nawet ponad 100 tys. rolników… Tak przewidujemy. Oczywiście to będzie zależało od tego, ilu rolników złoży takie wnioski, ale tylu będzie mogło je złożyć. Ze względu na tę skalę proces rozpatrywania tych wniosków i wypłacania pomocy będzie trwał, ale jestem przekonany, że w jak najszybszym czasie ta pomoc trafi do rolników i rzeczywiście po raz pierwszy producenci trzody chlewnej będą mogli z takiej pomocy skorzystać.