Wczoraj Sejm postanowił skierować ponownie do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, dziś rano komisja odbyła posiedzenie, a po południu Sejm przyjął projekt ustawy.

Powodem skierowania do KRiRW były poprawki zgłoszone przez klub Kukiz’15. Zgłaszając je, poseł Jarosław Sachajko chciał doprowadzić do uwzględniania przy stosowaniu znaku „Produkt polski” również kapitału przetwórcy oraz zmniejszyć ilość obcych składników, dopuszczalnych w produkcie.

Więcej: Projekt ws. znakowania żywności jako "produkt polski" ponownie do komisji

Poprawki nie zyskały akceptacji komisji.

Nie zyskały też akceptacji Sejmu. Za zmniejszeniem ilości obcych składników do 10 proc. opowiedziało się 51 posłów, 357 było przeciw. Za uwzględnianiem pochodzenia kapitału producenta było natomiast  54 głosujących, 354 było przeciw.
Znakiem „Produkt polski” będą więc mogły posługiwać się firmy obce, przy dopuszczaniu możliwości posługiwania się logo oceniana będzie zawartość surowców pochodzących z Polski.

Sejm przyjął projekt w brzmieniu proponowanym przez rząd.

Przypomnijmy, że logo „Produkt polski” producent będzie mógł umieszczać na produktach wyprodukowanych w Polsce z polskich surowców i zawierających nie więcej niż 25 proc. składników pochodzących zza granicy, a w ogóle nie wytwarzanych w Polsce (bez wody).

Użyte mięso powinno być „pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz których chów i ubój odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Znaki dotychczas stosowane przez producentów muszą zniknąć z użycia w ciągu przyszłego roku.

Więcej: „Produkt Polski” będzie z polskich surowców 

Wzór znaku graficznego określi, w drodze rozporządzenia, minister rolnictwa.

Projekt tego rozporządzenia zakłada: „Znak graficzny zawierający informację „Produkt polski” składa się z dwóch prostokątów połączonych poziomo, przy czym długość boku krótszego w każdym prostokącie stanowi ½ długości boku dłuższego.

2. Górny prostokąt jest w kolorze białym i zawiera wyśrodkowany wyraz „Produkt” w kolorze czerwonym zaczynający się wielką literą z użyciem liter tekstowych. Wielkość litery „P” stanowi 1/3 wysokości krótszego boku prostokąta.

3. Dolny prostokąt w kolorze czerwonym zawiera wyśrodkowany wyraz „POLSKI” w kolorze białym z użyciem wersalików. Wielkość liter stanowi 1/3 wysokości krótszego boku prostokąta.

4. Kolor czerwony we wszystkich elementach znaku składa się w równych częściach z barwników MAGENTA i YELLOW.”

 

Produkt polski .jpg
Produkt polski .jpg