Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP powstało w 2014 roku. Stowarzyszenie jest niekomercyjną inicjatywą grupy osób i propaguje rozwój rolnictwa zrównoważonego w Polsce.

Dziś działa na tych zasadach kilkadziesiąt gospodarstw, certyfikowanie nie jest upowszechnione, ale w wielu krajach ten sposób gospodarowania dominuje.

Rolnictwo zrównoważone jest to sposób produkcji, w którym – jak zapewniają członkowie ASAP - zawarte są :

• zagwarantowanie godziwego wynagrodzenia dla rolnika,

• dbałość o stan środowiska naturalnego,

• rozwijanie i realizacja potrzeb społecznych.

- Dzięki takiemu podejściu zyskują nie tylko rolnicy, ale całe społeczeństwo, czerpiąc z darów środowiska naturalnego, które nie jest wyeksploatowane i zanieczyszczone do granic możliwości – przekonuje Jarosław Wańkowicz, prezes stowarzyszenia.

Podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego to:

* Dbałość o główny dla rolnika środek produkcji jakim jest gleba, zapobieganie erozji, regularne analizy gleby, poprawa jej produktywności;

• Stosowanie nawożenia, zgodnie z opracowanym dla danego gospodarstwa planu nawozowego;

• Przestrzeganie zasad integrowanej produkcji rolnej;

• Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych;

• Rozwijanie swoich kompetencji, dzielenie się swą wiedzą i doświadczeniem z innymi;

• Przestrzeganie podstawowych zasad BHP w gospodarstwie rolnym;

• Zrozumienie i dbałość o rachunek finansowy gospodarstwa.

Jak przekonują członkowie Stowarzyszenia „ASAP”, zmian nie należy się bać. I – jak mówi dr Jerzy Próchnicki – wielu rolników już realizuje założenia tego sposobu gospodarowania, nawet o tym nie wiedząc.

• Rolnictwo zrównoważone jest możliwe w każdym gospodarstwie.

• Rolnictwo zrównoważone to długoterminowy proces dostosowawczy gospodarstwa.

• Rolnictwo zrównoważone wymaga rozwoju wszechstronnych kompetencji rolników.

Stowarzyszenie pomaga rolnikom w identyfikacji potrzeb rozwojowych i realizacji programu szkoleń i audytów dopasowanych do indywidualnych potrzeb.