Prosument to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Jej celem jest wsparcie inwestycji w gospodarstwach domowych.

Do 31 lipca można jeszcze ubiegać się o dotacje na podstawie dotychczasowych zasad, ale w sierpniu już będą obowiązywały nowe. Dlatego warto przeanalizować sytuację i ocenić, czy lepiej ubiegać się jeszcze o dotację na nowych, czy już na starych zasadach.

A co nowego?

Dofinansowanie produkcji energii elektrycznej o mocy do 40 kWp spada z 40 proc. kosztów kwalifikowanych do 30 proc., natomiast do źródeł ciepła o mocy do 300 kWt spada z 20 proc. kosztów kwalifikowanych do 15 proc.

Dotacja maleje, ale nie będzie też obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną.

W zmienionym Prosumencie jest również zapis, że beneficjent dofinansowania z NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW nie będzie mógł po 1 stycznia 2016 r. skorzystać z taryf gwarantowanych, wprowadzonych w ustawie o OZE.

Są ponadto zmiany dotyczące samorządów terytorialnych i banków.

Zmiany mają dotyczyć wszystkich trzech ścieżek: wniosków składanych do banku, WFOŚiGW a także NFOŚiGW (JST).

Na cały program w latach 2014-2022 jest 800 mln zł. Złożone dotychczas wnioski opiewają na 225,3 mln zł.